Omogući integraciju sa Microsoft Office 365 nalogom

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i u okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

4

U odeljku Microsoft Office 365 proverite polje za potvrdu Prijavljivanje da biste korisnicima omogućili da povežu Office 365 akreditive sa svojim Webex akreditivima.

5

Ako su e-adrese korisnika sistema Office 365 i Webex iste, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da li ćete automatski povezati njihove naloge tako što ćete proveriti da li se korisnici automatski povezuju sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa njihovom e-adresom sistema Microsoft Office 365. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog da pristupi svom Office 365 nalogu.

6

Izaberite ispravku.

Omogući integraciju G paketa sa računom

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i u okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

4

U odeljku Google, proverite polje za potvrdu Prijavi se da biste korisnicima omogućili da mapiraju svoje G Suite akreditive pomoću Webex akreditiva.

5

Da biste integrisali Google kalendar korisnika sa njihovim Webex nalogom, proverite izbor u polju za potvrdu Kalendar.

6

Da biste omogućili određenim korisnicima da integrišu svoje G Suite naloge, proverite da li je integracija ograničena na korisnike u ovim G Suite domenima: u polju za potvrdu. Zatim unesite domene da biste dozvolili integraciju.

7

Ako su G suite i Webex e-adrese korisnika iste, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da li ćete automatski povezati njihove naloge tako što ćete proveriti da li korisnici automatski povezuju sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa e-adresom G Suite. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog da pristupi svom Google nalogu.

8

Izaberite ispravku.

Omogući integraciju Facebook naloga

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i u okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju ćete promeniti postavke i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka Integracija nezavisnih proizvođača.

4

U odeljku Facebook, proverite polje za potvrdu Prijavi se da biste korisnicima omogućili da mapiraju svoje Facebook akreditive pomoću Webex akreditiva.

5

Izaberite ispravku.