Omogući Microsoft Office 365 naloga

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Sastanak , a zatim izaberite Webex sajt.

2

Kliknite na karticu Postavke .

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača".

4

U odeljku Microsoft Office 365 označite odeljak Dozvoli korisnicima da se prijave da Webex Meetings sa Microsoft 365 nalozima polje za potvrdu kako biste omogućili korisnicima da povežu svoje Office 365 akreditive sa Webex akreditivima.

5

Ako su korisničke Office 365 i Webex e-adrese iste, izaberite da li ćete automatski povezati svoje naloge proverom "Automatski poveži korisnike sa ovim Webex sajt" ako se njihov Webex nalog e-adresa podudara sa njihovim Microsoft Office 365 e-adresa polje za potvrdu. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog za pristup svom Office 365 nalogu.

6

Izaberite Sačuvaj.

Omogući integraciju G Suite naloga

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Sastanak , a zatim izaberite Webex sajt.

2

Kliknite na karticu Postavke .

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača".

4

U odeljku Google označite "Dozvoli korisnicima da se prijave da Webex Meetings sa svojim G Suite nalozima polje za potvrdu kako biste omogućili korisnicima da mapiranje svojih akreditiva G Suite- akreditiva sa Webex akreditivima."

5

Da biste integrisali Google kalendar korisnika sa svojim Webex nalogom, proverite kalendar polje za potvrdu.

6

Da biste dozvolili određenim korisnicima da integrisanju svoje G Suite naloge, proverite Ograniči integraciju na korisnike u ovim G Suite domenima: polje za potvrdu. Zatim unesite u domene da biste dozvolili integraciju.

7

Ako su G suite i Webex e-adrese korisnika isti, izaberite da li ćete automatski povezati svoje naloge proverom opcije "Automatski poveži korisnike sa ovim Webex sajt" ako se njihov Webex nalog e-adresa podudara sa G Suite e-adresa polje za potvrdu. Ako automatsko povezivanje nije omogućeno, korisnici će morati da ovlaste svoj Webex nalog za pristup svom Google nalogu.

8

Izaberite Sačuvaj.

Omogući integraciju Facebook naloga

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Sastanak , a zatim izaberite Webex sajt.

2

Kliknite na karticu Postavke .

3

U okviruUobičajene postavke izaberite stavku Opcije lokacije i pomerite se do odeljka "Integracija nezavisnog proizvođača".

4

U odeljku Facebook označite "Dozvoli korisnicima da se prijave da Webex Meetings Facebook nalozima polje za potvrdu kako biste omogućili korisnicima da mapiranje svojih Facebook akreditiva sa svojim Webex akreditivima."

5

Izaberite Sačuvaj.