Integratie met micro soft Office 365-accounts inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.WebEx.com naarServices en Selecteer sites onder vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingende optie site opties en blader naar het gedeelte integratie van derden .

4

Schakel in het gedeelte micro soft Office 365 het selectie vakje aanmelden in om gebruikers toe te staan hun Office 365-referenties te koppelen aan hun Webex referenties.

5

Als de Office 365-en Webex e-mail adressen van een gebruiker hetzelfde zijn, selecteert u of u de accounts automatisch wilt koppelen door de gebruikers automatisch aan deze WebEx-site te koppelen als hun WebEx-account e-mail adres overeenkomt met hun micro soft Office 365 e-mail adres selectie vakje in. Als automatische koppeling niet is ingeschakeld, moeten gebruikers hun WebEx-account autoriseren om toegang te krijgen tot hun Office 365-account.

6

Selecteer Bijwerken.

Integratie van G suite-account inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.WebEx.com naarServices en Selecteer sites onder vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingende optie site opties en blader naar het gedeelte integratie van derden .

4

Schakel in het gedeelte Google het selectie vakje aanmelden in om gebruikers toe te staan hun G suite-referenties te koppelen aan hun Webex referenties.

5

Als u de Google agenda van een gebruiker wilt integreren met hun Webex account, schakelt u het selectie vakje agenda in.

6

Als u wilt toestaan dat bepaalde gebruikers hun G suite-accounts integreren, schakelt u het selectie vakje integratie beperken tot gebruikers in deze g Suite-domeinen in. in. Voer vervolgens in de domeinen in om integratie mogelijk te maken.

7

Als de G-suite en Webex e-mail adressen van een gebruiker hetzelfde zijn, selecteert u of u de accounts automatisch wilt koppelen door de optie gebruikers automatisch aan deze WebEx-site te koppelen als het WebEx-account-e-mail adres overeenkomt met het e-mail adres van de g-Suite selectie vakje in. Als automatische koppeling niet is ingeschakeld, moeten gebruikers hun account machtigen Webex om toegang te krijgen tot hun Google-account.

8

Selecteer Bijwerken.

Facebook-account integratie inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.WebEx.com naarServices en Selecteer sites onder vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteer Site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingende optie site opties en blader naar het gedeelte integratie van derden .

4

Schakel in het gedeelte Facebook het selectie vakje aanmelden in om gebruikers toe te staan hun Facebook-referenties te koppelen aan hun Webex referenties.

5

Selecteer Bijwerken.