Přetažení účastníka na jeviště

Účastníci, do které se přesunete na pódium, se zobrazí v pořadí, ve které jste je přidali. Na pódiu se mohou kdykoli objevit čtyři účastníci. Pokud tedy hostitel nebo spoluhostovatel synchronizuje svou fázi a přidá k tomu účastníky, můžete přidat další účastníky pouze v případě, že je k dispozici jeden nebo více ze čtyř slotů na pódiu. Další informace o zobrazení fáze viz Rozložení videa ve webexových schůzkách a událostechWebexu .

1

Chcete-když někoho přesunout na pódium, přetáhněte na něj miniaturu videa.


 

Můžete také najet myší na video účastníka a kliknout na Další > Přesunout na pódium nebo kliknout pravým tlačítkem myši na Ikona Další možnosti jeho jméno v panelu Účastníci a vybrat Přesunout do fáze .

Pokud miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, nevidíte, klikněte na Další stránka nebo Předchozí stránka a najděteIkona další stránkyIkona předchozí stránky ji.

2

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivní reproduktor z plochy, vyberte RozloženíIkona rozloženía potom přepněte možnost Zobrazit aktivní reproduktor ve fázi na nebo mimo

3

Pokud chcete někoho z pódia odebrat, klikněte na Odebrat toto video z pódia na jehoOdebrání tohoto videa z ikony plochy videu.

Pokud jste se ke schůzce nebo události připojili z iPadu nebo tabletu s Androidem, můžete při použití zobrazení zásobníku přesunout lidi na jeviště.

1

Chcete-když někoho přesunout na pódium, přetáhněte na něj miniaturu videa.


 

Můžete také klepnout na miniaturu videa účastníka a potom klepnout na Přesunout na pódium.

Pokud miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, nevidíte, přetáhněte videa účastníka v horní části obrazovky doprava nebo doleva.

2

Chcete-li aktivní reproduktor zobrazit nebo skrýt z plochy, vyberte RozloženíIkona rozloženía potom přepněte možnost Zobrazit aktivní reproduktor ve fázi zapínání nebo vypínání.

3

Pokud chcete někoho z pódia odebrat, klepněte na jeho video a potom klepněte na Odebrat z pódia.