Přetažení účastníka na pódium

 
Tato funkce není dostupná pro webináře v zobrazení webcastu.

Na pódium se může kdykoli objevit až osm účastníků. Pokud tedy hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje své pódium a přidá do ní účastníky, můžete přidat více účastníků jen v případě, že je k dispozici jeden nebo více bloků na pódiu. Další informace o zobrazení pódia naleznete zde Rozvržení videa v Webex Meetings, Webex Webinars a Webex Events (classic) nebo Aplikace Webex| Změňte rozložení videa během schůzky .

1

Chcete-li někoho přesunout na pódium, přetáhněte do ní miniaturu jeho videa.


 

Můžete také umístit ukazatel nad videem účastníka a kliknout DalšíIkona Další možnosti > Přejít na pódium nebo kliknout pravým tlačítkem na jejich jméno na panelu účastníků a vyberte Přesunout na pódium .

Pokud nevidíte miniaturu videa s osobou, kterou chcete přidat, klikněte Další stránkaIkona další stránky nebo Předchozí stránkaIkona předchozí stránky je najdete.

2

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivní řečník na pódiu, vyberte možnost RozloženíIkona rozložení a poté přepněte na možnost Zobrazit aktivní řečník na pódiu zapnuto nebo vypnuto.

3

Chcete-li někoho z pódia odebrat, klikněte Odebrat video z pódiaOdeberte toto video z ikony pódia v jejich videu.

4

(Volitelné) Pokud máte na pódiu více osob a chcete mezi nimi změnit pořadí, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte video účastníka na požadované umístění.
  • Vyberte možnost Další > Upřednostnit pořadí videí ve videu účastníka, kterého chcete přesunout.

 
Nemůžete změnit pořadí účastníků fáze, která je synchronizována hostitelem nebo spoluhostitelem.
Pokud jste se připojili ke schůzce, webináři nebo události na iPadu nebo tabletu se systémem Android , můžete účastníky přesunout na pódium.
1

Klepněte na DalšíIkona Další možnosti a vyberte Nastavení a zapněte jej Podpora osob 8. fáze .

2

Chcete-li někoho přesunout na pódium, přetáhněte do ní miniaturu jeho videa.


 

Můžete také klepnout na miniaturu videa účastníka a potom klepněte na Přejít na pódium .

Pokud nevidíte miniaturu videa s osobou, kterou chcete přidat, přetáhněte videa účastníků v horní části obrazovky doprava nebo doleva.

3

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivní řečník na pódiu, vyberte možnost RozloženíIkona rozložení a poté přepněte na možnost Zobrazit aktivního řečníka na pódiu zapnuto nebo vypnuto.

4

Chcete-li někoho odebrat z pódia, klepněte na jeho video a potom klepněte na Odebrat z pódia .