Přehled

Automatická identifikace čísla (ANI) nebo identifikace volající linky (CLI) je forma ID volajícího, která odešle telefonní číslo volajícího do systému před přijetím hovoru. To vám umožní připojit se ke schůzce, aniž byste museli zadávat číslo schůzky. Když zavoláte do zvukové části schůzky, systém ověří číslo, ze kterého jste volali, proti číslu přidanému do předvoleb webu Webex a poté vás přesměruje na správnou schůzku.

Pokud chcete povolit ověřování ANI/CLI, nejprve ho povolte na webu Webex a pak ho zapněte pro každého uživatele. Pokud povolíte ověřování ANI/CLI pro uživatele s hostitelskými účty, můžou:

  • Naplánujte schůzku pomocí telefonického ověřování telekonferencí ANI/CLI.

  • Zadejte telefonní číslo, které se má ověřit při volání na jakoukoli zvukovou konferenci s podporou ANI/CLI. Budou však ověřeny pouze v případě, že byly pozvány e-mailem během procesu plánování.

  • Zadejte zvukový PIN kód, který zabrání tomu, aby osoba používala falešné číslo k vytáčení ke schůzkám.

Povolení ověřování rozhraní příkazového řádku pro web Webex

Je nutné povolit globální nastavení pro každý web Webex, pro který chcete povolit ověřování rozhraní příkazového řádku.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete povolit ověřování rozhraní příkazového řádku, a klikněte na Konfigurovat web.

3

V části Společná nastavenívyberte Možnosti webu.

4

Zaškrtněte políčko Povolit ověřování rozhraní příkazového řádku telekonferencí.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolit ověřování rozhraní příkazového řádku pro uživatele

Po povolení globálního nastavení webu Webex si můžete vybrat, kteří uživatelé se mohou připojit ke schůzkám Webex Meetings, Webex Events a Webex Training sessions s ověřováním rozhraní příkazového řádku.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberteuživatele, pro kterého chcete povolit ověřování rozhraní příkazového řádku.

2

V části Služby vyberte Schůzka , vyberte web Webex, pro který jste povolili ověřování rozhraní příkazového řádku, a klikněte na uživatelská oprávnění.

3

Zaškrtněte políčko Identifikace volající linky (CLI) a klikněte na Uložit .