Översikt

Automatisk nummer identifiering (ANI) eller en CLI (Call Line Identification) är en form av inringar-ID som skickar en uppringares telefonnummer till systemet innan samtalet besvaras. Det gör det möjligt för dig att delta i ett möte utan att behöva ange en mötesnummer. När du ringer in till ljud delen av ett möte verifierar systemet det nummer som du har ringt in från numret som lades till i din WebEx webbplats inställningar och dirigerar sedan till rätt möte.

Om du vill aktivera ANI/CLI-autentisering aktiverar du först den på din WebEx webbplats och aktiverar den för varje användare. Om du aktiverar ANI/CLI-autentisering för användare med värd konton kan de:

  • Schemalägga ett möte med ANI/CLI-inringning för telekonferensautentisering.

  • Ange ett telefonnummer som ska verifieras när de ringer till alla ANI/CLI-aktiverade ljudkonferens. De kommer dock endast att vara verifierade om de har bjudits in via e-post under schemaläggnings processen.

  • Ange en ljud-PIN-kod för att förhindra att en person använder ett förfalskat nummer för att ringa in till möten.

Aktivera CLI-autentisering för en WebEx webbplats

Du måste aktivera den globala inställningen för varje WebEx webbplats som du vill tillåta CLI-autentisering för.

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj den WebEx webbplats som du vill aktivera CLI-autentisering för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Markera kryss rutan Aktivera CLI-autentisering för telekonferens .

5

Klicka på Uppdatera.

Aktivera CLI-autentisering för användare

Du kan välja vilka användare som ska kunna delta WebEx i möten, WebEx händelser och WebEx utbildnings möten med CLI-autentisering när den globala inställningen för din webbplats har Aktiver ATS WebEx .

1

Från kund-visaren i https://admin.WebEx.comgår du till användareoch väljer användaren som du vill aktivera CLI-autentisering för.

2

Under tjänsterväljer du möte, väljer den WebEx webbplats som du har aktiverat CLI-autentisering för och klickar sedan på användar privilegier.

3

Markera kryss rutan för samtals linje identifiering (CLI) och klicka sedan på Spara.