Oversikt

Automatisk nummeridentifikasjon (ANI) eller oppringingslinjeidentifikasjon (CLI) er en form for innringer-ID som sender telefonnummeret til en innringer til systemet før anropet besvares. Dette tillater at du kan bli med i et møte uten å måtte angi et møtenummer. Når du ringer inn til lyddelen av et møte, kontrollerer systemet nummeret du har ringt inn fra, mot nummeret som er lagt til i innstillingene for Webex-nettstedet, og leder deg deretter til riktig møte.

Hvis du vil aktivere ANI/CLI-autentisering, må du først aktivere den på Webex-nettstedet, og deretter slå den på for hver bruker. Hvis du aktiverer ANI/CLI-autentisering for brukere med vertskontoer, kan de gjøre følgende:

  • Planlegge et møte med innringing og ANI/CLI-telefonkonferanseautentisering.

  • Angi et telefonnummer som skal godkjennes når de ringer inn til en ANI/CLI-aktivert lydkonferanse. De blir imidlertid bare godkjent hvis de har blitt invitert via e-post under planleggingsprosessen.

  • Angi en PIN-kode for lyd for å hindre at en person bruker et falskt nummer til å ringe inn til møter.

Aktivere CLI-autentisering for et Webex-nettsted

Du må aktivere den globale innstillingen for hvert Webex-nettsted du vil tillate CLI-autentisering for.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com fra kundevisning i , og under Møte, velg Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil aktivere CLI-autentisering for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Merk av i avkryssingsboksen for Aktiver telefonkonferanse CLI-autentisering.

5

Klikk på Oppdater.

Aktiver CLI-autentisering for brukere

Du kan velge hvilke brukere som kan bli med i Webex Meetings-, Webex Events- og Webex Training-økter med CLI-autentisering etter å ha aktivert den globale innstillingen for Webex-nettstedet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger brukeren du vil aktivere CLI-autentisering for.

2

Velg Møte under Tjenester, velg Webex-nettstedet du har aktivert CLI-autentisering for, og klikk deretter på Brukerrettigheter.

3

Merk av i avkryssingsboksen for Ringers linjeidentifikasjon (CLI), og klikk deretter på Lagre.