Overzicht

Automatic Number Identification (ANI) of Calling Line Identification (CLI) is een vorm van beller-ID die het telefoon nummer van een beller naar het systeem verzendt voordat het gesprek wordt beantwoord. Hiermee kunt u deel nemen aan een vergadering zonder dat u een vergaderingsnummer hoeft in te voeren. Als u inbelt bij het audio gedeelte van een vergadering, controleert het systeem het nummer dat u hebt gebeld in tegen het nummer dat u hebt gebeld in de voor keuren van uw Webex site. vervolgens wordt u omgeleid naar de juiste vergadering.

Als u ANI/CLI-verificatie wilt inschakelen, dient u deze eerst op uw site in te scha kelen Webex en vervolgens voor elke gebruiker in te scha kelen. Als u ANI/CLI-verificatie voor gebruikers met host accounts inschakelt, kunnen zij:

  • Een vergadering plannen met teleconferentieverificatie voor inbel-ANI/CLI.

  • Geef een telefoon nummer op dat moet worden geverifieerd wanneer ze inbellen bij een audioconferentie die is ingeschakeld voor ANI/CLI. Ze worden echter alleen geverifieerd als ze via e-mail zijn uitgenodigd tijdens het plannings proces.

  • Geef een audio pincode op om te voor komen dat iemand een vervalst nummer gebruikt om in te bellen bij vergaderingen.

CLI-verificatie voor een Webex site inschakelen

U moet de algemene instelling inschakelen voor elke Webex site waarvoor u CLI-verificatie wilt toestaan.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.WebEx.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex site waarvoor u CLI-verificatie wilt inschakelen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Site-opties.

4

Schakel het selectie vakje CLI-verificatie voor teleconferentie inschakelen in.

5

Klik op Bijwerken.

CLI-verificatie voor gebruikers inschakelen

U kunt kiezen welke gebruikers kunnen deel genomen aan Webex vergaderingen, Webex gebeurtenissen en Webex TRAININGS sessies met CLI-verificatie nadat de algemene instelling voor uw site is ingeschakeld Webex .

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.WebEx.com naargebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u CLI-verificatie wilt inschakelen.

2

Selecteer onder Servicesde optie vergadering, selecteer de Webex site waarvoor u CLI-verificatie hebt ingeschakeld en klik vervolgens op gebruikers rechten.

3

Schakel het selectie vakje Beling Line Identification (CLI) in en klik vervolgens op Opslaan.