סקירה

זיהוי מספר אוטומטי (ANI) או זיהוי קו שיחה (CLI) הוא סוג של מזהה מתקשר השולח את מספר הטלפון של המתקשר למערכת לפני שהשיחה נענית. זה מאפשר לך להצטרף לפגישה מבלי שתצטרך להזין מספר פגישה. כאשר אתה מתקשר לחלק השמע של פגישה, המערכת מאמתת את המספר שממנו התקשרת כנגד המספר שנוסף להעדפות אתר Webex שלך , ולאחר מכן מפנה אותך לפגישה הנכונה.

כדי להפוך אימות ANI/CLI לזמין, תחילה הפעל אותו באתר Webex שלך ולאחר מכן הפעל אותו עבור כל משתמש. אם תפעיל אימות ANI/CLI עבור משתמשים עם חשבונות מארחים, הם יוכלו:

  • תזמן פגישה עם אימות שיחות ועידה טלפוניות ANI/CLI בחיוג.

  • ציין מספר טלפון שיש לאמת כאשר הם מתקשרים לכל ועידת שמע התומכת ב- ANI/CLI. עם זאת, הם יאומתו רק אם הם הוזמנו בדוא"ל במהלך תהליך התזמון.

  • ציין קוד PIN של שמע כדי למנוע מאדם להשתמש במספר מזויף כדי לחייג לפגישות.

הפיכת אימות CLI לזמין עבור אתר Webex

עליך להפעיל את ההגדרה הכללית עבור כל אתר Webex שברצונך לאפשר לו אימות CLI.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך להפוך אימות CLI לזמין ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

סמן את תיבת הסימון אפשר אימות CLI לשיחות ועידה מרחוק.

5

לחץ על עדכן.

הפיכת אימות CLI לזמין עבור משתמשים

באפשרותך לבחור אילו משתמשים יוכלו להצטרף לפגישות Webex , לאירועי Webex ולמפגשי הדרכה של Webex עם אימות CLI לאחר הפעלת ההגדרה הכללית עבור אתר Webex שלך .

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל משתמשיםובחר את המשתמש שעבורו ברצונך להפוך את אימות CLI לזמין.

2

תחת שירותים, בחר פגישה, בחר את אתר Webex שעבורו הפכת את אימות CLI לזמין ולאחר מכן לחץ על הרשאותמשתמש.

3

סמן את תיבת הסימון זיהוי קו שיחה (CLI) ולאחר מכן לחץ על שמור.