1

Přejděte do Nastavení > Možnosti > Oznámení.

2

V části Vyzvánění zvolte vyzváněcí tón.


 

Pokud máte povoleno více linek pro aplikaci Cisco Jabber 12.8 nebo novější, nejprve zvolte linku a pak zvolte vyzváněcí tón, který se pro tuto linku přehraje .

3

Zvolte Použít.

1

Přejděte do Předvolby > Oznámení.

2

V části Vyzvánění zvolte vyzváněcí tón.


 

Pokud máte povoleno více linek pro aplikaci Cisco Jabber 12.8 nebo novější, nejprve zvolte linku a pak zvolte vyzváněcí tón, který se pro tuto linku přehraje .

3

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro všechna čísla, přejděte na Vyzváněcí tón a zvolte vyzváněcí tón.

4

Zvolte Použít.