1

Gå til innstillinger > Alternativer > varsler .

2

I ringe lyd- delen velger du en ringe lyd.


 

Hvis du har flere linjer aktivert for Cisco Jabber 12,8 eller senere, velger du først linjen og velger deretter ringe tonen for å spille av den linjen.

3

Velg Bruk.

1

Gå til innstillinger > varsler .

2

I ringe lyd- delen velger du en ringe lyd.


 

Hvis du har flere linjer aktivert for Cisco Jabber 12,8 eller senere, velger du først linjen og velger deretter ringe tonen for å spille av den linjen.

3

Hvis du vil sette opp en ringe lyd til alle numrene dine, går du til ringe lyd og velger en ringe lyd.

4

Velg Bruk.