1

Ayarlar > Seçenekler > Bildirimler'e gidin.

2

Zil Sesi bölümünde, bir zil sesi seçin.


 

Cisco Jabber 12.8 veya sonraki sürümler için birden fazla hat etkinse, önce hattı seçin ve ardından bu hat için çalınacak olan zil sesini seçin.

3

Uygula'yı seçin.

1

Tercihler > Bildirimler'e gidin.

2

Zil Sesi bölümünde, bir zil sesi seçin.


 

Cisco Jabber 12.8 veya sonraki sürümler için birden fazla hat etkinse, önce hattı seçin ve ardından bu hat için çalınacak olan zil sesini seçin.

3

Tüm numaralarınız için bir zil sesi ayarlamak üzere, Zil Sesi'ne gidin bir zil sesi seçin.

4

Uygula'yı seçin.