1

Gå till Inställningar > Alternativ > Meddelanden.

2

Välj en ringsignal i avsnittet Ringsignal.


 

Om du har aktiverat flera linjer för Cisco Jabber 12.8 eller senare, markerar du först linjen och väljer sedan den ringsignal som ska spelas upp för linjen.

3

Välj Använd.

1

Gå till Inställningar > Meddelanden.

2

Välj en ringsignal i avsnittet Ringsignal.


 

Om du har aktiverat flera linjer för Cisco Jabber 12.8 eller senare, markerar du först linjen och väljer sedan den ringsignal som ska spelas upp för linjen.

3

Om du vill ange en ringsignal till alla nummer, gå till Ringsignal och välj en ringsignal.

4

Välj Använd.