1

עבור אל הגדרות > אפשרויות > הודעות .

2

במקטע ' רינגטון ', בחר צלצול.


 

אם יש לך קווים מרובים הזמינים עבור Cisco Jabber 12.8 או גירסה מתקדמת יותר, בחר תחילה את הקו ולאחר מכן בחר את הרינגטון להשמעה לשורה זו.

3

בחר באפשרות ' החל '.

1

עבור אל העדפות > הודעות .

2

במקטע ' רינגטון ', בחר צלצול.


 

אם יש לך קווים מרובים הזמינים עבור Cisco Jabber 12.8 או גירסה מתקדמת יותר, בחר תחילה את הקו ולאחר מכן בחר את הרינגטון להשמעה לשורה זו.

3

כדי להגדיר רינגטון לכל המספרים, עבור לרינגטון ובחר צלצול.

4

בחר באפשרות ' החל '.