1

Przejdź do Ustawienia > Opcje > Powiadomienia.

2

W sekcji Sygnał dzwonienia wybierz sygnał dzwonienia.


 

Jeśli w telefonie Cisco Jabber 12.8 lub nowszym włączonych jest wiele linii, najpierw wybierz linię, a następnie wybierz dzwonek, który ma być odtwarzany dla tej linii.

3

Wybierz opcję Zastosuj.

1

Przejdź do Preferencje > Powiadomienia.

2

W sekcji Sygnał dzwonienia wybierz sygnał dzwonienia.


 

Jeśli w telefonie Cisco Jabber 12.8 lub nowszym włączonych jest wiele linii, najpierw wybierz linię, a następnie wybierz dzwonek, który ma być odtwarzany dla tej linii.

3

Aby ustawić dzwonek dla wszystkich swoich numerów, przejdź do opcji Dzwonek i wybierz dzwonek.

4

Wybierz opcję Zastosuj.