Videa událostí nebo schůzek na místě můžete nahrávat pomocí aplikace Cisco Webex Desk Camera. Nahrávky jsou uloženy jako soubory AVI ve složce Média.


Pokud zavřete závěrku, nahrávání se zastaví.

1

Otevřete aplikaci Cisco Webex Desk Camera.

2

Kliknutím na Nahrát zahájíte nahrávání.

3

Kliknutím na Pozastavit pozastavíte nahrávání.

4

Chcete-li pokračovat v nahrávání, klepněte na tlačítko Pokračovat.

5

Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na tlačítko Zastavit.

6

Klepnutím složka Média zobrazíte soubory záznamu ve složce médií.