Можете да записвате видеоклипове на събития на място или срещи с приложението Cisco Webex Desk Camera. Записите се записват като AVI файлове в папката Media.


Ако затворите затвора, записът ще спре.

1

Отворете приложението Уебекс Бюро камера.

2

Щракнете върху "Запис", за да започнете да записвате.

3

Щракнете върху Пауза, за да спрете записа.

4

Щракнете върху "Възобнови", за да продължите записа.

5

Щракнете върху "Спри", за да спрете записването.

6

Щракнете, папката "Мултимедия" за да видите вашите файлове за запис в папката на носителя.