Możesz nagrywać filmy z wydarzeń lub spotkań na miejscu za pomocą aplikacji Webex Desk Camera. Nagrania są zapisywane jako pliki AVI w folderze Media.


Jeśli zamkniesz migawkę, nagrywanie zostanie zatrzymane.

1

Otwórz aplikację Webex Desk Camera.

2

Kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie.

3

Kliknij przycisk Wstrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie.

4

Kliknij przycisk Wznów, aby kontynuować nagrywanie.

5

Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

6

Kliknij, Folder Media aby wyświetlić pliki nagrań w folderze multimediów.