Filmy z wydarzeń lub spotkań na miejscu można nagrywać za pomocą aplikacji Cisco Webex Desk Camera. Nagrania są zapisywane jako pliki AVI w folderze Multimedia.


Po zamknięciu migawki nagrywanie zostanie zatrzymane.

1

Otwórz aplikację Cisco Webex Desk Camera.

2

Kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie.

3

Kliknij pozycję Wstrzymaj, aby wstrzymać nagrywanie.

4

Kliknij przycisk Wznów, aby kontynuować nagrywanie.

5

Kliknij przycisk Zatrzymaj, aby zatrzymać nagrywanie.

6

Kliknij, folder Multimedia aby wyświetlić pliki nagrywania w folderze multimediów.