Du kan spela in videor av händelser eller möten på plats med Webex skrivbordskameraapp. Inspelningarna sparas som AVI-filer i mappen Media.


Om du stänger slutaren avbryts inspelningen.

1

Öppna Webex Skrivbordskameraapp.

2

Klicka på Spela in för att starta inspelningen.

3

Klicka på Pausa om du vill pausa inspelningen.

4

Klicka på Fortsätt om du vill fortsätta spela in.

5

Klicka på Stopp för att stoppa inspelningen.

6

Klicka mappen Media för att visa dina inspelningsfiler i mediemappen.