Možete da snimate video zapise događaja ili sastanaka na licu mesta pomoću aplikacije Webex Desk Camera. Snimci se čuvaju kao AVI datoteke u fascikli "Mediji".


Ako zatvorite roletne, snimak će se zaustaviti.

1

Otvorite aplikaciju Webex Desk Camera.

2

Kliknite na dugme Snimi da biste započeli snimanje.

3

Kliknite na dugme Pauziraj da biste pauzirali snimanje.

4

Kliknite na dugme "Nastavi" da biste nastavili snimanje.

5

Kliknite na dugme "Zaustavi" da biste zaustavili snimanje.

6

Kliknite fascikla "Mediji" da biste prikazali datoteke za snimanje u medijskoj fascikli.