Du kan spille inn videoer av arrangementer eller møter på stedet med Webex Desk Camera-appen. Opptakene lagres som AVI-filer i Media-mappen.


Hvis du lukker lukkeren, stopper opptaket.

1

Åpne Webex Desk Camera-appen.

2

Klikk Spill inn for å starte innspillingen.

3

Klikk Stans midlertidig for å stanse innspillingen midlertidig.

4

Klikk Fortsett for å fortsette innspillingen.

5

Klikk Stopp for å stoppe innspillingen.

6

Klikk Media-mappen for å vise innspillingsfilene i mediemappen.