Nakonfigurovaná telefonní čísla dostupná pro odchozí hovory Cisco Jabber lze vybrat v poli vyhledávání v okně centra nebo v doku. Tyto informace se rovněž zobrazují v levém panelu během konverzace.

1

Vyberte telefonní číslo v rozevírací nabídce pro odchozí hovory. Vybrané číslo lze nyní použít k uskutečnění hovorů.

2

Chcete-li volat pomocí vybraného telefonního čísla, vyberte osobu ze seznamu kontaktů a klepněte na tlačítko Volat.

V aplikaci Cisco Jabber lze nakonfigurovat několik telefonních čísel pro volání a příjem hovorů. Tímto způsobem můžete vybírat konkrétní telefonní čísla pro různé obchodní nebo soukromé kontakty. Příklad: Jedno číslo lze použít pro komunikaci s pobočkou ve Velké Británii a jiné pro kanceláře v Kanadě. Správce vám tuto možnost nastaví.

Nakonfigurovaná telefonní čísla dostupná pro odchozí hovory Cisco Jabber lze vybrat v poli vyhledávání v okně centra nebo v doku. Tyto informace se rovněž zobrazují v levém panelu během konverzace.

1

V rozevírací nabídce pro výběr linky zvolte telefonní číslo.

2

Zvolte osobu ze seznamu kontaktů a klepněte na tlačítko Volat.