Konfigurerade telefonnummer som är tillgängliga för utgående Cisco Jabber-samtal kan väljas i Sök-fältet i hubbfönstret eller det dockade fönstret. Du kan också visa informationen i den vänstra panelen under en konversation.

1

Välj ett telefonnummer i listrutan för utgående samtal. Det valda numret kan nu användas för att ringa samtal.

2

Välj en person från din kontaktlista och klicka på Ring för att ringa ett samtal med det markerade telefonnumret.

Du kan ha flera telefonnummer som har konfigurerats för att ringa och ta emot samtal i Cisco Jabber. Det hjälper dig att välja vissa telefonnummer för olika företagskontakter och personliga kontakter. Exempel: Du kan använda ett nummer för att kommunicera med ett kontor i Storbritannien och ett annat för att kommunicera med ett kontor i Kanada. Administratören konfigurerar alternativet åt dig.

Konfigurerade telefonnummer som är tillgängliga för utgående Cisco Jabber-samtal kan väljas i Sök-fältet i hubbfönstret eller det dockade fönstret. Du kan också visa informationen i den vänstra panelen under en konversation.

1

Välj ett telefonnummer i listrutan.

2

Välj en person från din kontaktlista och klicka på Ring.