Konfigurerte telefon numre som er tilgjengelige for utgående Cisco Jabber-anrop, kan velges fra Søk-feltet i hub-vinduet eller dokking stasjonen. Du kan også vise denne informasjonen i panelet til venstre under en samtale.

1

Velg et telefon nummer fra rulle gardin menyen for utgående anrop. Det valgte nummeret kan nå brukes til å foreta anrop.

2

Velg en person fra kontakt listen din og klikk på ring for å foreta et anrop ved hjelp av det valgte telefon nummeret.

Du kan ha flere telefon numre konfigurert for å foreta og motta anrop i Cisco Jabber. Dette hjelper deg med å velge bestemte telefon numre for ulike forretnings kontakter eller personlige kontakter. Eksempel: Du kan bruke ett nummer for å kommunisere med kontorene dine i Storbritannia og en annen for kontorene dine i Canada. Systemansvarlig konfigurerer dette alternativet for deg.

Konfigurerte telefon numre som er tilgjengelige for utgående Cisco Jabber-anrop, kan velges fra Søk-feltet i hub-vinduet eller dokking stasjonen. Du kan også vise denne informasjonen i panelet til venstre under en samtale.

1

Velg et telefon nummer fra rulle gardin listen linje valg.

2

Velg en person fra kontakt listen din, og klikk på Ring.