Geconfigureerde telefoonnummers die beschikbaar zijn voor uitgaande gesprekken in Cisco Jabber kunnen worden geselecteerd in het veld Zoeken in het hubvenster of het basisstation. U kunt deze informatie ook weergeven in het linker deelvenster tijdens een gesprek.

1

Selecteer een telefoonnummer in de vervolgkeuzelijst voor uitgaande gesprekken. Het geselecteerde nummer kan nu worden gebruikt voor het plaatsen van gesprekken.

2

Kies een persoon uit uw contactpersonenlijst en klik op Bellen om een gesprek te beginnen met het geselecteerde telefoonnummer.

U kunt meerdere telefoonnummers configureren voor het plaatsen en ontvangen van gesprekken in Cisco Jabber. Zo kunt u specifieke telefoonnummers kiezen voor verschillende zakelijke of persoonlijke contactpersonen. Bijvoorbeeld: u kunt een nummer gebruiken om te communiceren met de kantoren in het gehele Verenigd Koninkrijk en een andere voor de kantoren in Canada. Uw beheerder configureert deze optie voor u.

Geconfigureerde telefoonnummers die beschikbaar zijn voor uitgaande gesprekken in Cisco Jabber kunnen worden geselecteerd in het veld Zoeken in het hubvenster of het basisstation. U kunt deze informatie ook weergeven in het linker deelvenster tijdens een gesprek.

1

Selecteer een telefoonnummer in de vervolgkeuzelijst voor lijnselectie.

2

Kies een persoon uit uw lijst met contactpersonen en klik op Bellen.