Konfigurisani telefonski brojevi dostupni za odlazne Cisco Jabber pozive mogu biti izabrani iz polja Za pretraživanje u prozoru čvorišta ili na doku. Ove informacije možete da prikažete i na levoj tabli tokom razgovora.

1

Izaberite telefonski broj iz padajućeg menija za odlazne pozive. Izabrani broj se sada može koristiti za pozivanje.

2

Odaberite osobu sa liste kontakata i kliknite na dugme "Pozovi" da biste telefonirali koristeći izabrani broj telefona.

Možete imati više telefonskih brojeva konfigurisanih za telefoniranje i primanje poziva u Cisco Jabberu. Ovo vam pomaže da odaberete određene brojeve telefona za različite poslovne ili lične kontakte. Na primer: Možete koristiti jedan broj za komunikaciju sa vašim kancelarijama u Velikoj Britaniji, a drugi za vaše kancelarije u Kanadi. Administrator konfiguriše ovu opciju za vas.

Konfigurisani telefonski brojevi dostupni za odlazne Cisco Jabber pozive mogu biti izabrani iz polja Za pretraživanje u prozoru čvorišta ili na doku. Ove informacije možete da prikažete i na levoj tabli tokom razgovora.

1

Izaberite telefonski broj iz padajuće menija izbora reda.

2

Odaberite osobu sa liste kontakata i kliknite na dugme Pozovi.