Tato funkce je k dispozici pro síťové nahrávky MP4 založené na videu, které jsou nahrávány v cloudu.


Pokud jste během schůzky nebo události sdíleli video soubor pomocí sdíleného souboru, záznam MP4 se neuloží ve formátu, který je na video.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings. Tato funkce není k dispozici pro schůzky a události, které jsou zaznamenány místně v počítači hostitele.

Změníte-li výchozí rozložení obrazovky, použije se nové výchozí nastavení na nahrávky, které pořizujete do budoucna. Nemění rozložení existujících nahrávek.

Ve výchozím nastavení weby WBS40.9 a novější automaticky používají zobrazení Mřížka, zatímco nesdílely obsah, a zobrazení plochy při sdílení obsahu. Pokud jste v minulosti změnili výchozí rozložení obrazovky pro nahrávky na zobrazení cílený obsah, je toto nastavení stále výchozí.

Možnosti rozložení obrazovky při nesdílění obsahu

WEB_recording-pref_no-sdílený obsah-rozložení

Zobrazení mřížky zobrazuje aktivní reproduktor a až 24 dalších účastníků, když nikdo nesdílí obsah.

Zobrazení plochy zobrazuje aktivní reproduktor v hlavní části obrazovky, když nikdo nesdílí obsah. V horní části obrazovky se zobrazí miniatury videa aktivního reproduktoru a až 4 dalších účastníků.

Zaostřové zobrazení zobrazuje video aktivního reproduktoru v hlavní části obrazovky, když nikdo nesdílí obsah.

Prázdné zobrazení zobrazuje prázdnou obrazovku, když není sdílen žádný obsah.

Možnosti rozložení obrazovky při sdílení obsahu

WEB_recording-pref_shared-content-layouts

Zobrazení mřížky zobrazuje obsah v hlavní části obrazovky a miniatury videa aktivního reproduktoru a až 4 dalších účastníků se zobrazí v horní části obrazovky.

Cílený obsah s aktivním zobrazením reproduktoru zobrazuje obsah v hlavní části obrazovky a velkou miniaturu aktivního reproduktoru v pravém horním rohu.

Zobrazení cílený obsah zobrazuje pouze sdílený obsah v hlavní části obrazovky.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Zvolte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klepněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Běžné nastavení vyberte Možnosti webu apřejděte dolů na možnost Povolit nahrávání navideo.

4

Vyberte výchozí zobrazení pro Při sdílení obsahu a Kdyžnesdílíte obsah.

choose_default_screen_layout_for_recordings

Nahrávání na video jsme udělali ve výchozím nastavení pro WBS 41.5 a novější. U starších verzí vyberte Povolit nahrávání na videoa pak zvolte výchozí zobrazení.

5

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů.Možnosti webu

3

V části Výchozí nahrávání na video vyberte výchozí zobrazení pro Při sdílení obsahu a Kdyžnesdílíte obsah.

choose_default_screen_layout_for_recordings

Nahrávání na video jsme udělali ve výchozím nastavení pro WBS 41.5 a novější. U starších verzí vyberte Povolit nahrávání na videoa pak zvolte výchozí zobrazení.

4

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.