Lidi můžete předem přiřadit k dílčím relacím na schůzkách buď pomocí seznamu účastníků, nebo importem souboru CSV:

  • Pokud používáte seznam účastníků, můžete pozvaní přiřadit ručně nebo automaticky.

    Spoluhostitelé na tvém seznamu nebudou automaticky přiřazeni k dílčím relacím.

  • Pokud importujete soubor CSV, můžete si stáhnout šablonu a pak zadat názvy dílčích relací a e-mailové adresy lidí, které chcete předem přiřadit.Tito lidé budou na schůzku pozváni.

Během schůzky můžete stále přiřazovat, přesouvatnebo odebírat účastníky , pokud po zahájení schůzky potřebujete provést úpravy.

Tato funkce je podporována na Webex Meetings a Webex Webináře.V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na platformách schůzek, které podporují síť videa Edge.


 

Ve webinářích mohou být pouze panelisté předem přiřazeni k průlomovým relacím.Účastníci nemohou být předem přiřazeni k breakout relacím.Po zahájení dílčích relací si účastníci mohou vybrat, ke které dílčí relaci se chtějí připojit.

1

Podle pokynů naplánujte schůzku nebo naplánujte webinář.Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

2

Na stránce Plán klikněte na Upřesnit možnosti.

3

Zaškrtněte políčko Povolit dílčí relace a klikněte na možnost Předběžně přiřadit dílčí relace.

4

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticky:Dovolte nám rozdělit vaše účastníky rovnoměrně do každé z dílčích relací.
  • Ručně:Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.

 

Na webinářích mohou být k průlomovým relacím přiřazeni pouze panelisté.Účastníky nelze přiřazovat.Jakmile začnou dílčí relace, účastníci si mohou vybrat, ke které z nich se chtějí připojit.

5

Klikněte na Vytvořit.

Vytvoří se dílčí relace.Ve výchozím nastavení se jmenují Dílčí relace 1, Dílčí relace 2atd.Pokud chcete dílčí relaci přejmenovat, najeďte myší na název, klikněte na Další > Přejmenovata zadejte nový název.

Pokud v kroku 4 zvolíte možnost Automaticky , budou účastníci přiřazeni.

Pokud jste v kroku 4 zvolili možnost Ručně , vyberte účastníky, které chcete přiřadit v části Nepřiřazeno, klikněte na Přiřadit ka pak vyberte dílčí relaci nebo vytvořte novou dílčí relaci. Tento krok opakujte, dokud nebudou přiřazeni všichni účastníci.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé dílčí relaci, se zobrazí v závorkách vedle názvu dílčí relace.
6

Pokud chcete dílčí relace upravit, můžete přesunout, vyměnit nebo odebrat účastníky nebo přidat relace.

7

Po dokončení předběžného přiřazení účastníků klikněte na Vytvořita dokončete plánování schůzky.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

  1. Změňte nastavenídílčí relace.Po zahájení relací nelze nastavení změnit.

  2. Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klikněte na Spustit dílčí relace.

Účastníky schůzky a panelisty webinářů můžete předem přiřadit pomocí souboru CSV.

1

Podle pokynů naplánujte schůzku nebo naplánujte webinář.Nemusíte vyplňovat pole Účastníci nebo Panelisté v plánovači.Na schůzku budou pozváni všichni lidé, které zahrnete do souboru CSV.

2

Na stránce Plán klikněte na Upřesnit možnosti.

3

Zaškrtněte políčko Povolit dílčí relace a klikněte na Předřadit dílčí relace .

4

V dialogovém okně Dílčí přiřazení relací klikněte na možnost Importovat ze souboruCSV. Tlačítko Vytvořit


 
Prozatím je v pořádku přijmout výchozí hodnoty.Tyto informace budou při importu souboru CSV přepsány.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Importovat ze souboru CSV
6

Naplňte template.csv ve formátu zadaném v šabloně a poté nahrajte soubor CSV.

šablony CSV
Vytvoří se dílčí relace a lidé se předem přiřadí.
Dílčí relace jsou předem přiřazeny
7

Pokud chcete dílčí relace upravit, můžete přesunout, vyměnit nebo odebrat lidi nebo přidat relace.

Přesunout, vyměnit, odstranit
8

Až dokončíte předběžné přiřazení lidí, klikněte na Vytvořita dokončete plánování schůzky.

Pokud chcete změnit předpřiřazení před začátkem schůzky, přejděte na Schůzky, vyberte název schůzky ze seznamu schůzek a klikněte na Předpřiřadit dílčí relace.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

  1. Změňte nastavenídílčí relace.Po zahájení relací nelze nastavení změnit.

  2. Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klikněte na Spustit dílčí relace.