Tato funkce je podporována v aplikacích Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

Osoby můžete předem přiřadit ke schůzkám ve skupinách pomocí seznamu účastníků nebo panelistů nebo importem souboru CSV:

 • Pokud používáte seznam účastníků pro schůzky nebo seznam panelistů pro webináře, můžete přiřadit osoby ručně nebo automaticky. Účastníky můžete přiřadit k webinářům ručně.

  Žádní spoluhostitelé z vašeho seznamu nejsou automaticky přiřazeni ke schůzkám ve skupinách.

 • Pokud importujete soubor CSV, můžete si stáhnout šablonu a poté zadat názvy schůzek ve skupinách a e-mailové adresy osob, které chcete předem přiřadit. Tito lidé jsou na schůzku pozváni.

Pokud potřebujete po zahájení schůzky provést úpravy, můžete přiřadit, přesunout nebo odebrat účastníky .


 
Během webináře nemůžete účastníky přiřadit ke schůzce ve skupinách. Účastníci si mohou po zahájení schůzek ve skupinách vybrat, ke které schůzce ve skupinách se chtějí připojit.

Předem přiřadit pozvané osoby ze seznamu účastníků

1

Postupujte podle pokynů pro naplánování schůzky. Ujistěte se, že jste účastníky již přidali.

V aplikaci Webex postupujte podle pokynů a naplánujte schůzku z kalendáře schůzek nebo naplánujte schůzku z prostoru.
2

Na stránce Plán klepněte na možnost Rozšířená nastavení > Možnosti plánování.

V aplikaci Webex klikněte na stránce Naplánovat schůzku na možnost Rozšířená nastavení > Možnosti plánování.
3

Zaškrtněte možnost Povolit schůzky ve skupinách a klikněte na možnost Předem přiřadit schůzky ve skupinách.

4

Vyberte počet schůzek ve skupinách, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

 • Přiřadit účastníky automaticky – Webex rozděluje účastníky rovnoměrně do každé schůzky ve skupinách.

  V aplikaci Webex můžete automaticky přiřadit spoluhostitele ke schůzce ve skupinách.

 • Přiřaďte účastníky ručně – přiřazujete účastníky ke každé schůzce ve skupinách.
 • Nechte účastníky vybrat libovolnou relaci – účastníci si zvolí relaci, ke které se mají připojit. Tato možnost je k dispozici v aplikaci Webex.
5

Klepněte na tlačítko Další.

Ve výchozím nastavení se jmenují Schůzka ve skupinách 1, Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Chcete-li přejmenovat schůzku ve skupinách, najeďte myší na název a klikněte na něj. More > Přejmenovat a poté zadejte nový název.

Pokud jste vybrali možnost Přiřadit účastníky automaticky, budou účastníci přiřazeni ke schůzkám ve skupinách rovnoměrně.

Pokud jste vybrali možnost Přiřadit účastníky ručně, přetáhněte účastníka do schůzky ve skupinách, ke které je chcete přidat. Opakujte tento krok, dokud nepřiřadíte všechny účastníky.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé schůzce ve skupinách, se zobrazuje v závorkách vedle názvu schůzky ve skupinách.
6

(Volitelné) Kliknutím na možnost Nastavení nastavte další podmínky pro účastníky schůzky ve skupinách.

7

Chcete-li upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměňovat nebo odebírat účastníky nebo přidávat relace.

8

Po dokončení předběžného přiřazování účastníků klikněte na možnost Vytvořit a poté dokončete plánování schůzky.

Předem přiřadit osoby ze souboru CSV

Předem přiřaďte účastníky pomocí souboru CSV.

Než začnete

Tato funkce není v aplikaci Webex k dispozici.
1

Postupujte podle pokynů pro naplánování schůzky. V plánovači nemusíte vyplňovat pole Účastníci nebo panelisté. Na schůzku bude pozván každý, koho zahrnete do souboru CSV.

2

Na stránce Plán klepněte na možnost Rozšířená nastavení > Možnosti plánování.

3

Zaškrtněte možnost Povolit schůzky ve skupinách a klikněte na možnost Předem přiřadit schůzky ve skupinách.

4

V okně Předběžné přiřazení schůzek ve skupinách klikněte na možnost Importovat z CSV.


 
Nyní je v pořádku přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace se při importu souboru CSV přepíší.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Import from CSV
6

Vyplnit template.csv soubor ve formátu uvedeném v šabloně a poté soubor CSV nahrajte.

CSV template
Schůzky ve skupinách se vytvoří a lidé budou předem přiřazeni.
Breakout sessions are preassigned
7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměňovat nebo odebírat osoby nebo přidávat relace.

Move, exchange, remove
8

Až dokončíte předběžné přiřazování osob, klikněte na možnost Vytvořit a poté dokončete plánování schůzky.

Chcete-li změnit předběžná přiřazení před zahájením schůzky, přejděte do části Schůzky, vyberte schůzku ze seznamu a klikněte na možnost Předběžné přiřazení v části Schůzky ve skupinách.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Nastavení nelze změnit po zahájení relací.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte na možnost Zahájit schůzky ve skupinách.

Předem přiřadit pozvané osoby ze seznamu účastníků

1

Postupujte podle pokynů pro naplánování webináře. Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

2

Na stránce Plán klikněte na možnost Pokročilé možnosti.

3

Zaškrtněte políčko Povolit schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Předem přiřadit schůzky ve skupinách.

4

Vyberte počet schůzek ve skupinách, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

 • Automaticky – Webex rozděluje účastníky rovnoměrně do každé schůzky ve skupinách.

  V aplikaci Webex můžete automaticky přiřadit spoluhostitele ke schůzce ve skupinách.

 • Ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
 • Nechte účastníky vybrat libovolnou relaci – účastníci si zvolí relaci, ke které se mají připojit. Tato možnost je k dispozici v aplikaci Webex.

 

Účastníky nelze automaticky přiřadit ke schůzkám ve skupinách pro webináře. Můžete je přidat ručně.

5

Klikněte na Vytvořit.

Ve výchozím nastavení se jmenují Schůzka ve skupinách 1, Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Chcete-li přejmenovat schůzku ve skupinách, najeďte myší na název a klikněte na něj. More > Přejmenovat a poté zadejte nový název.

Pokud zvolíte možnost Automaticky, budou účastníci přiřazeni ke schůzkám ve skupinách rovnoměrně.

Pokud jste vybrali možnost Ručně, vyberte účastníky, které chcete přiřadit v části Nepřiřazeno, klikněte na tlačítko Přiřadit a poté vyberte schůzku ve skupinách nebo vytvořte Novou schůzku ve skupinách. Opakujte tento krok, dokud nepřiřadíte všechny účastníky.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé schůzce ve skupinách, se zobrazuje v závorkách vedle názvu schůzky ve skupinách.
6

Chcete-li upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměňovat nebo odebírat účastníky nebo přidávat relace.

7

Po dokončení předběžného přiřazování účastníků klikněte na možnost Vytvořit a potom dokončete plánování webináře.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Nastavení nelze změnit po zahájení relací.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte na možnost Zahájit schůzky ve skupinách.

Předem přiřadit osoby ze souboru CSV

Předem přiřaďte panelisty a účastníky pomocí souboru CSV.

Než začnete

Tato funkce není v aplikaci Webex k dispozici.
1

Postupujte podle pokynů pro naplánování webináře. V plánovači nemusíte vyplňovat pole Účastníci nebo panelisté. Každý, koho zahrnete do souboru CSV, bude pozván na webinář.

2

Na stránce Plán klikněte na možnost Pokročilé možnosti.

3

Zaškrtněte možnost Povolit schůzky ve skupinách a klikněte na možnost Předem přiřadit schůzky ve skupinách.

4

V okně Předběžné přiřazení schůzek ve skupinách klikněte na možnost Importovat ze souboru CSV.Create button


 
Nyní je v pořádku přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace se při importu souboru CSV přepíší.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Import from CSV
6

Vyplnit template.csv soubor ve formátu uvedeném v šabloně a poté soubor CSV nahrajte.

CSV template
Schůzky ve skupinách se vytvoří a lidé budou předem přiřazeni.
Breakout sessions are preassigned
7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměňovat nebo odebírat osoby nebo přidávat relace.

Move, exchange, remove
8

Po dokončení předběžného přiřazování osob klikněte na možnost Vytvořit a poté dokončete plánování webináře.

Chcete-li předběžné přiřazení změnit před zahájením webináře, přejděte na Schůzky nebo Webináře, vyberte webinář ze seznamu a klikněte na Předběžné přiřazení v části Schůzky ve skupinách.

Co dělat dál

Po zahájení webináře:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Nastavení nelze změnit po zahájení relací.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte na možnost Zahájit schůzky ve skupinách.