Tato funkce je podporována u Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

Osoby můžete předem přiřadit schůzky ve skupinách buď pomocí seznamu účastníků nebo panelistů, nebo importem soubor CSV:

 • Pokud používáte seznam účastníků pro schůzky nebo seznam panelistů pro webináře, můžete lidi přiřadit ručně nebo automaticky. Účastníky můžete k webinářům přiřadit ručně.

  Jakékoli spoluhostitelů na vašem seznamu nebudou automaticky přiřazeni ke schůzkám ve skupinách.

 • Pokud importujete soubor CSV, můžete si stáhnout šablonu a poté zadat názvy schůzek ve skupinách a e-mailové adresy osob, které chcete předem přiřadit. Tito lidé jsou pozváni na schůzku.

Můžete přiřadit , přesunout , nebo odebrat účastníky během schůzky, pokud potřebujete provést úpravy po zahájení schůzky.


 
Během webináře nemůžete přiřadit účastníky do schůzka ve skupinách ve skupinách. Po zahájení schůzky ve skupinách mohou účastníci vybrat, ke které schůzka ve skupinách ve skupinách se chtějí připojit.
1

Podle pokynů naplánujte schůzku nebo naplánujte webinář. Ujistěte se, že jste již přidali účastníky.

V aplikaci Webex postupujte podle kroků až naplánovat schůzku z kalendáře schůzek nebo naplánovat schůzku z prostoru .
2

Na stránce Plán stránce klikněte Pokročilé možnosti .

V aplikaci Webex na webu Naplánujte schůzku stránce klikněte Pokročilá nastavení > Možnosti plánování .
3

Zkontrolujte možnost Povolit schůzky ve skupinách zaškrtávací políčko a potom klikněte na tlačítko Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

 • Automaticky – Webex rozdělí účastníky rovnoměrně do jednotlivých schůzek ve skupinách.

  V aplikaci Webex se můžete rozhodnout přiřadit spoluhostitele do schůzka ve skupinách ve skupinách automaticky.

 • Ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
 • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci vyberou relaci, ke které se připojí. Tato možnost je dostupná v aplikaci Webex .

 

Účastníky nelze automaticky přiřadit do schůzek ve skupinách pro webináře. Můžete je přidat ručně.

5

Klikněte na Vytvořit.

Ve výchozím nastavení jsou pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Chcete-li přejmenovat schůzka ve skupinách ve skupinách, umístěte ukazatel na název a klikněteDalší> Přejmenovat a zadejte nový název.

Pokud jste zvolili Automaticky , budou účastníci přiřazeni do schůzek ve skupinách rovnoměrně.

Pokud jste zvolili Ručně , vyberte účastníky, které chcete přiřadit Nepřiřazeno , klikněte Přiřadit komu a potom vyberte schůzka ve skupinách ve skupinách nebo vytvořte schůzku ve skupinách Nová schůzka ve skupinách . Tento krok opakujte, dokud nepřiřadíte všechny účastníky.

Počet účastníků, které jste přiřadili ke každé schůzka ve skupinách ve skupinách, se zobrazuje v závorkách vedle názvu schůzka ve skupinách ve skupinách.
6

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit nebo odebrat účastníky nebo přidat relace.

7

Po dokončení předběžného přiřazování účastníků klikněte na Vytvořit a dokončete plánování schůzky.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Po zahájení relací již nelze nastavení změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahájit schůzky ve skupinách .

Předběžně přiřaďte účastníky pro schůzky nebo panelisty a účastníky pro webináře pomocí soubor CSV.

Než začnete

Tato funkce není v aplikaci Webex dostupná.
1

Podle pokynů naplánujte schůzku nebo naplánujte webinář. nemusíte vyplňovat Účastníci nebo Panelisté v plánovači. Každý, koho zahrnete do soubor CSV, dostane pozvánku na schůzku nebo webinář.

2

Na stránce Plán stránce klikněte Pokročilé možnosti .

3

Zkontrolujte Povolit schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Předběžně přiřadit schůzky ve skupinách .

4

V Předběžné úkoly schůzky ve skupinách okně, klikněte Import ze soubor CSV . Tlačítko Vytvořit


 
Můžete OK přijmout výchozí hodnoty. Tyto informace se při importu soubor CSV přepíší.
5

Stáhněte si šablonu formátu CSV.

Importovat ze souboru CSV
6

Vyplňte template.csv ve formátu zadaném v šabloně a poté nahrajte soubor CSV.

šablony CSV
Jsou vytvořeny schůzky ve skupinách a jsou jim předem přiřazeni lidé.
Schůzky ve skupinách jsou předem přiřazeny
7

Pokud chcete upravit schůzky ve skupinách, můžete přesunout, vyměnit, odebrat, odebrat osoby nebo přidat schůzky.

Přesunout, vyměnit, odebrat
8

Po dokončení předběžného přiřazování osob klikněte na Vytvořit a dokončete plánování schůzky nebo webináře.

Chcete-li změnit předběžné úkoly před zahájením schůzky nebo webináře, přejděte na Schůzky nebo Webináře , vyberte v seznamu schůzku nebo webinář a klikněte Předběžně přiřadit v Schůzky ve skupinách části.

Co dělat dál

Po zahájení schůzky nebo webináře:

 1. Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách . Po zahájení relací již nelze nastavení změnit.

 2. Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahájit schůzky ve skupinách .