Na stránce Vlastností záznamu v síti chybí oddíl Řízení přehrávání

Na stránce vlastností síťového záznamu chybí oddíl ovládacího prvku přehrávání.

Možnost zkrácení záznamů není na stránce vlastností záznamu k dispozici.

Na stránce Upravit zaznamenanou schůzku nevidím možnost částečného přehrávání.

Na stránce s informacemi o záznamu chybí možnost úplného přehrávání. Nelze najít možnost Částečné přehrávání pro záznam NBR.


Příčina: K tomu dochází, pokud je doba trvání síťového záznamu jednu minutu nebo méně nebo pokud je formát
souboru záznamu v jiném formátu než ARF.

řešení:

Není možné zkrátit soubor záznamu v síti s dobou trvání jedné minuty nebo méně nebo pokud je formát souboru záznamu MP4.

V níže uvedeném zástupné řešení můžete soubor NBR zkrátit:

  1. Stáhněte si síťový záznam na plochu.
  2. Otevřete soubor a převeďte jej do jiného formátu, viz:
  3. Exportovaný záznam upravte pomocí nástroje pro úpravu videa třetí strany.
  4. Nahrajte upravený soubor na web webexu, viz:

Byl tento článek užitečný?