Na stránce Vlastnosti síťového záznamu chybí ovládací část přehrávání

Na stránce vlastností síťového záznamu chybí ovládací část přehrávání.

Možnost zkrácení nahrávek není na stránce vlastností nahrávání k dispozici.

Na stránce Edit Recorded Meeting (Upravit nahranou schůzku) nevidím možnost použít částečné přehrávání.

Na stránce informací o záznamu chybí možnost úplného přehrávání .Není možné najít možnost částečného přehrávání pro záznam NBR.


Příčina:
K tomu dochází, pokud je doba trvání síťového záznamu jedna minuta nebo méně, nebo pokud je formát souboru záznamu v jiném formátu než ARF.

Řešení:

Není možné zkrátit síťový záznamový soubor s trváním jedné minuty nebo kratším, nebo pokud je formát souboru záznamu MP4.

Viz níže uvedené řešení pro zkrácení souboru NBR:

  1. Stáhněte si síťový záznam na plochu.
  2. Otevřete soubor a převeďte jej do jiného formátu, viz:
  3. Upravte exportovaný záznam pomocí nástroje pro úpravu videa třetí strany.
  4. Nahrajte upravený soubor na web Webex, viz:

Byl tento článek užitečný?