Na stránke Network-Based Recording Properties chýba sekcia ovládania prehrávania

Na stránke vlastností sieťového nahrávania chýba sekcia ovládania prehrávania.

Možnosť skrátiť nahrávky sa nenachádza na stránke vlastností nahrávky.

Na stránke Upraviť nahranú schôdzu nevidím možnosť použiť čiastočné prehrávanie.

Na stránke s informáciami o nahrávke chýba možnosť úplného prehrávania. Pre nahrávku NBR sa nepodarilo nájsť možnosť čiastočného prehrávania.


príčina:
K tomu dochádza, ak je trvanie sieťového záznamu jedna minúta alebo menej, alebo ak je formát súboru nahrávky v inom formáte ako ARF.

Riešenie:

Nie je možné skrátiť súbor Network-Based Recording s trvaním jednej minúty alebo menej, alebo ak je formát súboru nahrávky MP4.

Ak chcete skrátiť súbor NBR, pozrite si nižšie uvedené riešenie:

  1. Stiahnite si Network-Based Recording na plochu.
  2. Otvorte súbor a preveďte ho do iného formátu, pozrite si:
  3. Upravte exportovaný záznam pomocou nástroja na úpravu videa tretej strany.
  4. Nahrajte upravený súbor na webovú stránku Webex, pozrite si:

Bol tento článok užitočný?