Avsnittet om kontroll av uppspelning saknas från sidan om egenskaper för nätverksbaserad inspelning

Avsnittet om kontroll av uppspelning saknas från sidan om egenskaper för nätverksbaserad inspelning.

Alternativet att förkorta inspelningar finns inte på sidan för inspelningsegenskaper.

Jag ser inte alternativet för att använda delvis uppspelning på sidan Redigera inspelade möten.

Alternativet för fullständig uppspelning saknas från sidan för inspelningsinformation. Det går inte att hitta alternativet Delvis uppspelning för NBR-inspelning.


Orsak:
Det här inträffar om längden på en nätverksbaserad inspelning är en minut eller mindre.

Lösning:

Det är inte möjligt att förkorta eller kontrollera de paneler som visas i en fil med nätverksbaserad inspelning som varar en minut eller mindre.

Se lösningen nedan om du vill trunkera en NBR-fil:

  1. Hämta den nätverksbaserade inspelningen till skrivbordet.
  2. Öppna filen och konvertera den till ett annat format:
  3. Redigera den exporterade inspelningen med hjälp av ett videoredigeringsverktyg från tredje part.
  4. Överför den ändrade filen till din WebEx-webbplats:

Var den här artikeln användbar?