Na stranici "Svojstva snimanja zasnovana na mreži" nedostaje odeljak kontrole reprodukcije

Na stranici "Svojstva mrežnog snimanja" nedostaje odeljak kontrole reprodukcije.

Opcija skraćivanja snimaka nije prisutna na stranici svojstava snimanja.

Ne vidim opciju korišćenja delimične reprodukcije na stranici "Uređivanje snimljenog sastanka".

Opcija za potpunu reprodukciju nedostaje na stranici sa informacijama o snimanju. Nije moguće pronaći opciju "Delimična reprodukcija" za NBR snimanje.


Uzrok:
Do ovoga dolazi ako je trajanje snimanja zasnovanog na mreži minut ili manje ili ako je format datoteke snimka u bilo kom drugom formatu osim ARF-a.

Rešenje:

Nije moguće skratiti datoteku za snimanje zasnovanu na mreži sa trajanjem od jednog minuta ili manje ili ako je format datoteke snimka MP4.

Pogledajte dole zaobilazno rešenje da biste skratili NBR datoteku:

  1. Preuzmite snimak zasnovan na mreži na radnu površinu.
  2. Otvorite datoteku i konvertujte je u drugi format, pogledajte:
  3. Uredite izvezeni snimak pomoću alatke za uređivanje video zapisa nezavisnog proizvođača.
  4. Otpremite izmenjenu datoteku na Webex lokaciju, pogledajte:
Da li je ovaj članak bio koristan?