Odeljak za kontrolu reprodukcije nedostaje sa stranice Svojstva snimanja zasnovane na mreži

Na stranici sa svojstvima snimanja zasnovanoj na mreži nedostaje odeljak za kontrolu reprodukcije.

Opcija za skraćivanje snimaka nije prisutna na stranici svojstava snimanja.

Ne vidim opciju za korišćenje delimične reprodukcije na stranici Uređivanje snimljenog sastanka.

Na stranici sa informacijama o snimanju nedostaje opcija za potpunu reprodukciju.Nije moguće pronaći opciju Delimična reprodukcija za NBR snimak.


Uzrok:
Ovo se dešava ako je trajanje snimanja zasnovano na mreži jedan minut ili manje, ili ako je format datoteke snimka u bilo kom drugom formatu osim ARF-a.

Rešenje:

Nije moguće skratiti datoteku za snimanje zasnovanu na mreži u trajanju od jednog minuta ili kraće, ili ako je format datoteke za snimanje MP4.

Pogledajte zaobilaznicu u nastavku da biste skratili NBR datoteku:

  1. Preuzmite snimanje zasnovano na mreži na računar.
  2. Otvorite datoteku i konvertujte je u drugi format, pogledajte:
  3. Izvezeni snimak izmenite pomoću alata za uređivanje video snimaka treće strane.
  4. Otpremite izmenjenu datoteku na veb sajt Webex, pogledajte:

Da li je ovaj članak bio koristan?