Delen Avspillingskontroll mangler på siden Egenskaper for nettverksbasert innspilling

Delen Avspillingskontroll mangler på egenskapssiden Nettverksbasert innspilling.

Alternativet for å avkorte innspillinger finnes ikke på siden for innspillingsegenskaper.

Jeg ser ikke alternativet for å bruke delvis avspilling på siden Rediger innspilt møte.

Alternativet for full avspilling mangler på siden med innspillingsinformasjon. Finner ikke alternativet delvis avspilling for en NBR-innspilling.


Årsak:
Dette skjer hvis varigheten til en nettverksbasert innspilling er ett minutt eller mindre, eller hvis filformatet for innspillingen er i et annet format enn ARF.

løsning:

Det er ikke mulig å avkorte en nettverksbasert innspillingsfil med en varighet på ett minutt eller mindre, eller hvis filformatet for innspillingen er MP4.

Se løsningen nedenfor for å avkorte en NBR-fil:

  1. Last ned nettverksbasert innspilling til skrivebordet.
  2. Åpne filen og konverter den til et annet format, se:
  3. Rediger det eksporterte opptaket ved hjelp av et tredjeparts videoredigeringsverktøy.
  4. Last opp den endrede filen til Webex-området, se:

Var denne artikkelen nyttig?