Brak sekcji sterowania odtwarzaniem na stronie właściwości nagrywania w sieci

Na stronie właściwości nagrywania w sieci brakuje sekcji sterowania odtwarzaniem.

Opcja obcinania nagrań nie jest dostępna na stronie właściwości nagrywania.

Nie widzę opcji częściowego odtwarzania na stronie Edytuj nagrane spotkanie.

Brak opcji pełnego odtwarzania na stronie informacji o nagraniu. Nie można znaleźć opcji częściowego odtwarzania dla nagrania NBR.


Przyczyna:
Dzieje się tak, jeśli czas trwania nagrania sieciowego wynosi jedną minutę lub mniej lub jeśli format pliku nagrania jest w jakimkolwiek innym formacie niż ARF.

Rozwiązanie:

Nie jest możliwe obcięcie pliku nagrania sieciowego o czasie trwania nieprzekraczającym jednej minuty lub jeśli format pliku nagrania to MP4.

Zobacz obejście poniżej, aby skrócić plik NBR:

  1. Pobierz Nagrywanie sieciowe na swój pulpit.
  2. Otwórz plik i przekonwertuj go na inny format, patrz:
  3. Edytuj wyeksportowane nagranie za pomocą narzędzia do edycji wideo innej firmy.
  4. Prześlij zmodyfikowany plik do swojej witryny Webex, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?