Brak sekcji Sterowanie odtwarzaniem na stronie Właściwości nagrywania sieciowego

Brak sekcji sterowania odtwarzaniem na stronie Właściwości nagrywania sieciowego.

Opcja obcinowania nagrań nie jest dostępna na stronie właściwości nagrywania.

Nie widzę opcji używania częściowego odtwarzania na stronie Edytuj nagrane spotkanie.

Na stronie informacji o nagraniu brakuje opcji pełnego odtwarzania. Nie można odnaleźć opcji Częściowe odtwarzanie nagrania NBR.


Przyczyna:
Dzieje się tak, jeśli czas trwania nagrywania sieciowego wynosi minutę lub mniej lub jeśli format pliku nagrania jest w innym formacie niż ARF.

rozwiązanie:

Nie można obciąć pliku nagrywania sieciowego o czasie trwania jednej minuty lub krótszym lub jeśli formatem pliku nagrania jest mp4.

Zobacz poniższe obejście, aby obciąć plik NBR:

  1. Pobierz nagrywanie sieciowe na pulpit.
  2. Otwórz plik i przekonwertuj go na inny format, zobacz:
  3. Edytuj wyeksportowane nagranie za pomocą zewnętrznego narzędzia do edycji wideo.
  4. Przekaż zmodyfikowany plik do witryny webex, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?