Nemůžete změnit podrobnosti o schůzkách, na které vás pozvali jiní lidé.

Můžete také upravovat pouze schůzky naplánované v aplikaci Webex. Schůzky naplánované z webu Webex nelze upravit z aplikace Webex.

1

Přejděte na SchůzkySchůzky.

2

Dvojitým kliknutím na schůzku v kalendáři otevřete podrobnosti o schůzce.


 

Můžete také kliknout na schůzku a kliknout na Upravit Upravit.

3

Upravte podrobnosti schůzky, například datum nebo čas, a klikněte na Aktualizovat.

4

Pokud jste přidali nebo odebrali účastníky, zvolte, jestli chcete aktualizovanou pozvánku na schůzku odeslat všem účastníkům, jenom přidaným účastníkům, nebo aktualizovanou pozvánku neposílat.

Pokud jste nepřidali nebo neodebírali účastníky, pošleme aktualizovanou pozvánku na schůzku všem účastníkům.

1

Přejděte na Schůzky Schůzky.

2

Klepnutím na schůzku v kalendáři otevřete podrobnosti o schůzce a potom klepněte na Upravit Upravit.

3

Upravte podrobnosti schůzky, například datum, čas nebo přidejte či odeberte účastníky, a klepněte na Aktualizovat.