Nie możesz zmienić szczegółów spotkań, na które zaprosiły Cię inne osoby.

Ponadto możesz modyfikować tylko spotkania zaplanowane w aplikacji Webex. Spotkania zaplanowane z poziomu witryny Webex nie mogą być modyfikowane z poziomu aplikacji Webex.

1

Przejdź do sekcji SpotkaniaMeetings.

2

Kliknij dwukrotnie spotkanie w kalendarzu, aby otworzyć szczegóły spotkania.


 

Możesz także kliknąć spotkanie i kliknąć przycisk Edytuj Edytuj.

3

Edytuj szczegóły spotkania, takie jak data lub godzina, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

4

Jeśli uczestnicy zostali dodani lub usunięci, wybierz, czy chcesz wysłać zaktualizowane zaproszenie na spotkanie do wszystkich uczestników, tylko do dodanych uczestników, czy też nie wysyłaj zaktualizowanego zaproszenia.

Jeśli nie dodasz ani nie usuniesz uczestników, wyślemy zaktualizowane zaproszenie na spotkanie do wszystkich uczestników.

1

Przejdź do sekcji Spotkania Meetings.

2

Naciśnij spotkanie w kalendarzu, aby otworzyć szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Edytuj Edytuj.

3

Edytuj szczegóły spotkania, takie jak data, godzina, dodaj lub usuń uczestników, a następnie stuknij opcję Aktualizuj.