Du kan ikke endre detaljene for møter som andre har invitert deg til.

Du kan også bare endre møter som er planlagt i Webex-appen. Møter som er planlagt fra Webex-området, kan ikke endres fra Webex-appen.

1

Gå til MøterMøter.

2

Dobbeltklikk på møtet i kalenderen for å åpne møtedetaljene.


 

Du kan også klikke på møtet og deretter på Rediger Rediger.

3

Rediger møtedetaljene, for eksempel dato eller klokkeslett, og klikk deretter på Oppdater.

4

Hvis du har lagt til eller fjernet deltakere, velger du om du vil sende den oppdaterte møteinvitasjonen til alle deltakere, bare deltakerne som er lagt til, eller ikke sende en oppdatert invitasjon.

Hvis du ikke har lagt til eller fjernet deltakere, sender vi en oppdatert møteinvitasjon til alle deltakerne.

1

Gå til Meetings .Møter

2

Trykk møtet i kalenderen for å åpne møtedetaljene, og trykk deretter Rediger Rediger.

3

Rediger møtedetaljene, for eksempel dato, klokkeslett eller legg til eller fjern deltakere, og trykk deretter Oppdater.