Ви не можете змінити відомості про наради, на які вас запросили інші користувачі.

Крім того, ви можете змінювати лише зустрічі, заплановані у веб-програмі Webex. Наради, заплановані на сайті Webex, не можна змінити з веб-програми Webex.

1.

Перейдіть на сторінку НарадиMeetings.

2.

Двічі клацніть нараду в календарі, щоб відкрити відомості про нараду.


 

Також можна клацнути нараду та натиснути кнопку Редагувати Редагувати.

3.

Відредагуйте відомості про нараду, наприклад дату або час, а потім натисніть кнопку Оновити.

4.

Якщо ви додали або видалили учасників, виберіть, чи потрібно надсилати оновлене запрошення на нараду всім учасникам, лише доданим учасникам або не надсилати оновлене запрошення.

Якщо ви не додали та не видалили учасників, ми надсилаємо оновлене запрошення на нараду всім учасникам.

1.

Перейдіть на наради Meetings.

2.

Торкніться наради в календарі, щоб відкрити відомості про нараду, а потім торкніться елемента Редагувати Редагувати.

3.

Відредагуйте відомості про нараду, наприклад дату, час або додайте чи видаліть учасників, а потім торкніться елемента Оновити.