Du kan inte ändra uppgifterna för möten som andra personer har bjudit in dig till.

Du kan också endast ändra möten som schemalagts i Webex-appen. Möten som schemaläggs från Webex-webbplatsen kan inte ändras från Webex-appen.

1

Gå till MötenMeetings.

2

Dubbelklicka på mötet i din kalender om du vill öppna mötesinformationen.


 

Du kan även klicka på mötet och klicka på Redigera Redigera.

3

Redigera mötesinformationen, t.ex. datum eller tid, och klicka sedan på Uppdatera.

4

Om du har lagt till eller tagit bort deltagare väljer du om du vill skicka den uppdaterade mötesinbjudan till alla deltagare, bara de tillagda deltagarna eller inte skickar en uppdaterad inbjudan.

Om du inte har lagt till eller tagit bort deltagare skickar vi en uppdaterad mötesinbjudan till alla deltagare.

1

Gå till Möten Meetings.

2

Knacka på mötet i din kalender för att öppna mötesinformationen och knacka sedan på Redigera Redigera.

3

Redigera mötesinformationen, t.ex. datum, tid eller lägg till eller ta bort deltagare, och knacka sedan på Uppdatera.