1

Otevřete desktopovou aplikaci Cisco Webex Meeting a kliknutím na Použít videosystém vyberte videozařízení a potom klikněte na Připojit se z aplikace pro stolní počítače.

2

V okně náhledu klikněte na Připojit se ke schůzce a připojte se ke schůzce z videoza zařízení.

3

Pokud se chcete po připojení ke schůzce připojit k zařízení, klikněte na Další > Připojit k zařízení .

Když se připojíte ke schůzce a zobrazíte seznam Účastníci, uvidíte, že všichni uživatelé připojení ke stejnému zařízení se zobrazí seskupeni pod názvem videoza serveru.

V seznamu Účastníci můžete rychle najít osobu nebo zařízení. Stačí zadat jméno do vyhledávacího pole v horní části seznamu Účastníci na ploše nebo webové aplikaci Webex Meetings.