1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex meeting za radnu površinu i kliknite na "Koristi video sistem"da biste izabrali video uređaj, a zatim kliknite na "Pridruži se "iz aplikacije za radnu površinu.

2

U prozoru za pregled kliknite na "Pridruži se sastanku"da biste se pridružili sastanku video uređaj.

3

Da biste se povezali sa uređajem nakon pridruživanja sastanku, kliknite na > "Poveži se sa uređajem".

Kada se povežete sa sastankom i prikažete listu učesnika, možete videti da će svi korisnici povezani sa istim uređajem biti prikazani grupisani zajedno pod video uređaj imenom.

Možete da pretražujete listu učesnika da biste brzo pronašli osobu ili uređaj. Samo unesite ime u polje za pretragu na vrhu liste učesnika u Webex Meetings aplikaciji na radnoj površini ili veb-aplikaciji.