1

Otvorite aplikaciju Cisco Webex Meeting desktop i kliknite na dugme Koristi video sistem da biste izabrali video uređaj, a zatim kliknite na dugme Pridruži se iz aplikacije na radnoj površini.

2

U prozoru za pregled kliknite na dugme Pridruži se sastanku da biste se pridružili sastanku sa video uređaja.

3

Da biste se povezali sa uređajem nakon pridruživanja sastanku, kliknite na dugme "Još > se poveži sa uređajem" .

Kada se povežete sa sastankom i prikažete listu učesnika, možete da vidite da će svi korisnici povezani sa istim uređajem biti prikazani grupisanje pod imenom video uređaja.

Listu učesnika možete pretražiti da biste brzo pronašli osobu ili uređaj. Samo unesite ime u polje za pretragu na vrhu liste učesnika na radnoj površini Webex sastanaka ili Veb aplikaciji.