1

פתח את יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meeting ולחץ על השתמש במערכת וידאוכדי לבחור את התקן הווידאו ולאחר מכן לחץ על הצטרףמיישום שולחן העבודה.

2

בחלון התצוגה המוקדמת, לחץ על הצטרף לפגישהכדי להצטרף לפגישה ממכשיר הווידאו.

3

כדי להתחבר למכשיר לאחר ההצטרפות לפגישה, לחץ עוד > התחבר למכשיר.

כשאתה מתחבר לפגישה וצופה ברשימת המשתתפים, תוכל לראות שכל המשתמשים המחוברים לאותו מכשיר יוצגו מקובצים יחד תחת שם התקן הווידאו.

באפשרותך לחפש ברשימת המשתתפים כדי למצוא במהירות אדם או מכשיר. פשוט הזן שם בתיבת החיפוש בחלק העליון של רשימת המשתתפים בשולחן העבודה או ביישום האינטרנט של Webex Meetings.