1

Åpne Cisco Webex Meeting-skrivebordsprogrammet og klikk på Bruk videosystem for å velge videoenheten, og klikk deretter Bli med fra skrivebordsprogrammet.

2

Klikk på Bli med i møte i forhåndsvisningsvinduet for å bli med i møtet fra videoenheten.

3

Hvis du vil koble til en enhet etter at du har blitt med i et møte, klikk på Mer > Koble til en enhet.

Når du kobler til møtet og viser deltakerlisten, kan du se at alle brukerne som er koblet til samme enhet, vises gruppert sammen under navnet på videoenheten.

Du kan søke i Deltakere-listen for raskt å finne en person eller enhet. Bare angi et navn i Søkeboksen øverst i Deltakere-listen på Webex Meetings-skrivebordet eller nettappen.