1

Otwórz aplikację klasyczną Cisco Webex Meeting i kliknij przycisk Użyj systemu wideoaby wybrać urządzenie wideo, a następnie kliknij przycisk Dołączz aplikacji klasycznej.

2

W oknie podglądu kliknij opcję Dołącz do spotkaniaaby dołączyć do spotkania z urządzenia wideo.

3

Aby połączyć się z urządzeniem po dołączeniu do spotkania, kliknij Więcej > Połącz się z urządzeniem.

Po nawiązaniu połączenia ze spotkaniem i wyświetleniu listy Uczestnicy można zobaczyć, że wszyscy użytkownicy podłączeni do tego samego urządzenia będą pokazywani razem pod nazwą urządzenia wideo.

Listę uczestników można przeszukiwać w celu szybkiego znalezienia osoby lub urządzenia. Wystarczy wpisać nazwę w polu wyszukiwania u góry listy Uczestnicy w pulpicie lub aplikacji internetowej Webex Meetings.