1

Otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meeting i kliknij opcję Użyj systemu wideo, aby wybrać urządzenie wideo, a następnie kliknij opcję Dołącz w aplikacji komputerowej.

2

W oknie podglądu kliknij pozycję Dołącz do spotkania, aby dołączyć do spotkania z urządzenia wideo.

3

Aby połączyć się z urządzeniem po dołączeniu do spotkania, kliknij pozycję Więcej > Połącz z urządzeniem.

Po nawiązaniu połączenia ze spotkaniem i wyświetleniu listy Uczestnicy można zobaczyć, że wszyscy użytkownicy połączeni z tym samym urządzeniem będą wyświetlani pogrupowani razem pod nazwą urządzenia wideo.

Możesz przeszukać listę uczestników, aby szybko znaleźć osobę lub urządzenie. Wystarczy wprowadzić nazwę w polu wyszukiwania u góry listy Uczestnicy w aplikacji komputerowej lub internetowej Webex Meetings.