1

Öppna Cisco Webex Mötes Skriv bords program och klicka på Använd video system för att välja video enhet. Klicka sedan på delta från Skriv bords programmet.

2

I förhands gransknings fönstret klickar du på delta i möte för att ansluta till mötet från video enheten.

3

För att ansluta till en enhet efter att du har anslutit till ett möte klickar du på mer > Anslut till en enhet.

När du ansluter till mötet och tittar på Mötes deltagar listan kan du se att alla användare som är anslutna till samma enhet visas grupperade tillsammans under video enhetens namn.

Du kan söka i Mötes deltagar listan för att snabbt hitta en person eller enhet. Ange bara ett namn i sökrutan längst upp i deltagar listan på din Webex Meetings skriv bord eller webbappen.