Uložení dotazníku hlasování

Po vytvoření dotazníku ankety jej můžete uložit jako soubor ATP. Soubor můžete otevřít pro použití v libovolném školení. Další informace o přípravě dotazníku k anketě naleznete v tématu Compose Poll Questions and Answers.

Pokud po uložení dotazníku pro hlasování proveďte změny, můžete je uložit do stejného souboru nebo uložit kopii dotazníku do jiného souboru.

Pokud chcete...

Prokažte následující...

Uložení nového dotazníku hlasování

Vyberte Soubor > Uložit > otázky k anketě. Školicí manažer uloží dotazník hlasování do souboru v zadaném umístění. Názvy souborů dotazníku hlasování mají příponu ATP.

Uložte změny do dotazníku hlasování, který jste dříve uložili.

Vyberte Soubor > Uložit > otázky k anketě.

Uložení kopie dotazníku hlasování

Vyberte Soubor > Uložit >dotazování a zadejte název a umístění souboru.

Otevření souboru dotazníku hlasování


Soubor dotazníku hlasování, který má příponu ATP, můžete otevřít pouze v případě, že probíhá školení.

 

1

Vyberte Soubor > Otevřít > dotazů.

2

Vyberte soubor dotazníku hlasování a vyberte Otevřít.


 

Pokud jste přejmenovali název karty pro dotazník hlasování, název souboru odpovídá vaší změně.

Dotazník hlasování se zobrazí na panelu Hlasování. Nyní můžete otevřít anketu účastníkům školení.

Uložit výsledky hlasování

Po provedeném průzkumu můžete výsledky uložit jako skupinu nebo jako jednotlivé účastníky. Uložení jako skupina anonymizuje respondéry při ukládání, protože jednotliví účastníci identifikují respondéry podle jména. Výsledky skupin i jednotlivých účastníků lze uložit v následujících formátech souborů: text nebo .txt, hodnoty oddělené čárkami nebo .csv awebová stránka nebo .html .

Po uložení výsledků hlasování do souboru můžete uložit změny výsledků hlasování nebo uložit kopii výsledků do jiného souboru.


Cisco Webex Training automaticky uloží výsledky hlasování každé dvě minuty do složky Webex ve složce Dokumenty v počítači. Pokud někdy ztratíte výsledky ankety, můžete je snadno obnovit v určené složce. Webex Training uloží skupinové i individuální výsledky.

Pokud chcete...

Prokažte následující...

Uložení nových výsledků ankety

Vyberte Soubor > Uložit > výsledků dotazu. Školicí manažer uloží výsledky hlasování do souboru v zadaném umístění. Názvy souborů výsledků hlasování mají .txt příponu.

Uložte změny výsledků hlasování, které jste dříve uložili.

Vyberte Soubor > Uložit > výsledků dotazu.

Uložení kopie výsledků ankety

Vyberte soubor > Uložit > výsledkůdotazování a zadejte název a umístění souboru.

Otevření souboru výsledků hlasování

Poklepejte na uložený soubor, který má .txt příponu.

U každé otázky se ve výsledcích hlasování zobrazí počet a procento účastníků, kteří vybrali každou odpověď, a celkový počet účastníků školení.