Een enquête opslaan

Nadat u een enquêtevragenlijst hebt gemaakt, kunt u deze opslaan als een .atp-bestand. U kunt het bestand openen voor gebruik in iedere trainingssessie. Meer informatie over het maken van een vragenlijst vindt u in Enquêtevragen en -antwoorden opstellen.

Als u wijzigingen aanbrengt in een vragenlijst nadat u deze hebt opgeslagen, kunt u de wijzigingen in hetzelfde bestand opslaan of een nieuwe versie van de vragenlijst opslaan met een andere naam.

Doel

Actie

Een nieuwe enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen. Trainingsbeheer slaat de vragenlijst op in een bestand op de door u opgegeven locatie. Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

Wijzigingen opslaan in eerder opgeslagen enquêtevragen

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen.

Een kopie van een vragenlijst opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan als > Enquêtevragen en geef een naam en locatie op voor het bestand.

Een enquêtevragenlijstbestand openen


U kunt een vragenlijstbestand met de extensie .atp alleen openen als er een trainingssessie bezig is.

 

1

Selecteer Bestand > Openen > Enquêtevragen.

2

Selecteer een enquêtebestand en klik op Openen.


 

Als u de naam van het tabblad voor de vragenlijst hebt gewijzigd, krijgt het bestand ook deze naam.

De enquêtevragenlijst wordt weergegeven in uw deelvenster Enquêteren. U kunt nu de enquête voor de deelnemers van de trainingssessie openen.

Enquêteresultaten opslaan

Nadat u een enquête hebt uitgevoerd, kunt u de resultaten opslaan als een groep of als afzonderlijkedeelnemers. Als u opteert als een groep, worden responders tijdens het opslaan anoniem gemaakt door de afzonderlijke deelnemers te identificeren op basis van hun naam. De resultaten van zowel de groep als de afzonderlijke deelnemers kunnen worden opgeslagen in de volgende bestandsindelingen: tekst, of .txt, door komma's gescheiden waarden, of .csv en webpagina of.html.

Nadat u enquêteresultaten hebt opgeslagen in een bestand, kunt u wijzigingen opslaan of een kopie van de resultaten in een ander bestand opslaan.


Cisco Webex Training slaat enquêteresultaten automatisch iedere twee minuten op in dewebex-map Mijn documenten uw computer. Mocht u uw enquêteresultaten kwijtraken, dan kunt u deze eenvoudig terugvinden in de vastgestelde map. Webex Training slaat zowel groeps- als individuele resultaten op.

Doel

Actie

Nieuwe enquêteresultaten opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten. Trainingsbeheer slaat de enquêteresultaten op in een bestand op de door u opgegeven locatie. Enquêteresultaten hebben een bestandsnaam met de extensie .txt.

Wijzigingen opslaan in eerder opgeslagen enquêteresultaten

Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten.

Een kopie van enquêteresultaten opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan als > Enquêteresultaten en voer een naam en locatie voor het bestand in.

Een enquêteresultatenbestand openen

Dubbelklik op het opgeslagen bestand met de extensie .txt.

De resultaten laten voor elk antwoord het aantal en het percentage deelnemers zien dat dit antwoord heeft gekozen, plus het totaal aantal deelnemers in de trainingssessie.