שמירת שאלון סקר

לאחר יצירת שאלון סקר, באפשרותך לשמור אותו כקובץ .atp . ניתן לפתוח את הקובץ לשימוש בכל אימון. לקבלת מידע נוסף אודות הכנת שאלון סקר, ראה חיבור שאלות ותשובותלסקר.

אם תבצע שינויים בשאלון תשאול לאחר שמירתו, תוכל לשמור את השינויים באותו קובץ או לשמור עותק של השאלון בקובץ אחר.

אם אתה רוצה...

בצע את הפעולות הבאות...

שמור שאלון סקר חדש

בחר קובץ > שמור > שאלותסקר. מנהל ההדרכה שומר את שאלון הסקר בקובץ במיקום שציינת. לשמות קבצים של שאלון תשאול יש סיומת ‎.atp

שמור שינויים בשאלון סקר ששמרת בעבר.

בחר קובץ > שמור > שאלותסקר.

שמירת עותק של שאלון סקר

בחר קובץ > שמור כ> שאלותסקר, והזן שם ומיקום עבור הקובץ.

פתיחת קובץ שאלון סקר


ניתן לפתוח קובץ שאלון סקר, בעל סיומת .atp, רק כאשר מתבצעת הכשרה.

 

1

בחר קובץ > פתח > שאלותסקר.

2

בחר קובץ שאלון סקר ובחר פתח.


 

אם שינית את שם הכרטיסייה עבור שאלון הסקר, שם הקובץ תואם לשינוי שביצעת.

שאלון הסקר מופיע בפאנל הסקרים שלך . כעת תוכל לפתוח את הסקר למשתתפי האימון.

שמור תוצאות סקר

לאחר שערכת סקר, תוכל לשמור את התוצאות כקבוצה או כמשתתפים בודדים. שמירה כקבוצה הופכת את המגיבים לאנונימיים, בעוד ששמירה כמשתתפים בודדים מזהה את המשיבים לפי שם. ניתן לשמור הן תוצאות של משתתפים קבוצתיים והן תוצאות של משתתפים בודדים בתבניות הקובץ הבאות: טקסט, או .txt, ערכים המופרדים בפסיקים, או .csv, ודף אינטרנט, או .html.

לאחר שמירת תוצאות הסקר בקובץ, באפשרותך לשמור שינויים בתוצאות ההצבעה או לשמור עותק של התוצאות בקובץ אחר.


ההדרכה של Cisco Webex שומרת באופן אוטומטי את תוצאות הסקר כל שתי דקות בתיקיית Webex בתיקיה 'המסמכים שלי' במחשב שלך. אם אי פעם תאבד את תוצאות הסקר שלך, תוכל לשחזר אותן בקלות בתיקיה המיועדת. הדרכת Webex שומרת תוצאות קבוצתיות ואינדיבידואליות כאחד.

אם אתה רוצה...

בצע את הפעולות הבאות...

שמירת תוצאות סקר חדשות

בחר קובץ > שמור > תוצאותהסקר. מנהל ההדרכה שומר את תוצאות הסקר בקובץ במיקום שציינת. לשמות של קבצי תוצאות הסקר יש סיומת .txt .

שמור שינויים בתוצאות הסקרים ששמרת בעבר.

בחר קובץ > שמור > תוצאותהסקר.

שמירת עותק של תוצאות הסקר

בחר קובץ > שמור כ> תוצאותסקר, והזן שם ומיקום עבור הקובץ.

פתיחת קובץ תוצאות סקר

לחץ פעמיים על הקובץ שנשמר, הכולל סיומת .txt .

עבור כל שאלה, תוצאות הסקר מציגות את מספר ואחוז המשתתפים שבחרו בכל תשובה ואת המספר הכולל של המשתתפים באימון.