1

Kabelem HDMI připojte notebook k portu HDMI, který se nachází v dolní části zařízení Cisco Webex Board.


 

Při sdílení videa můžete potáhnutím prstem zespoda zařízení Board upravit jeho hlasitost.

2

Sdílení ukončíte volbou Ukončit sdílení.

1

Kabelem HDMI připojte notebook k portu HDMI nebo VGA na zařízení Room. Notebook nebo jiný zdroj prezentace musí být zapnutý. Obrazovka je sdílena automaticky. Pokud sdílíte obrazovku v průběhu hovoru, postupujte podle následujících kroků.

2

Na domovské stránce dotykového ovladače vyberte možnost Sdílet.

3

Pomocí tlačítka Minimalizovat/maximalizovat na obrazovce můžete sdílený obraz minimalizovat nebo maximalizovat.

4

Sdílení ukončíte klepnutím na volby SdíletUkončit sdílení.


Jak je patrno níže, uživatelé Desk Pro mají mírně odlišný postup.

1

Kabelem HDMI připojte notebook k portu HDMI na zařízení Desk. Notebook nebo jiný zdroj prezentace musí být zapnutý. Obrazovka je sdílena automaticky. Pokud sdílíte obrazovku v průběhu hovoru, postupujte podle následujících kroků.

2

Na domovské stránce zařízení klepněte na možnost Zobrazit PC. Svou obrazovku uvidíte pouze místně. Ostatní účastníci ji neuvidí.

V Desk Pro klepněte na Možnosti sdílení. Pokud chcete obrazovku počítače zobrazit místně, klepněte na tlačítko Náhled. Ostatní účastníci náhled neuvidí.

3

Klepněte na tlačítko Sdílet. Tlačítkem Minimalizovat/maximalizovat na obrazovce můžete minimalizovat nebo maximalizovat sdílený obraz. Aktivně sdílená obrazovka je oranžově orámována.

Na zařízeních Desk Pro nasdílíte obrazovku klepnutím na možnost Sdílet v hovoru.

4

Sdílení ukončíte volbou Ukončit sdílení.