1

Anslut din bärbara dator till din enhet hos din egen telefon Pro eller skriv bords serie med en USB-C-eller HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentations källa är inaktive rad. Din skärm delas automatiskt.


 

Board Pro stöder kabelansluten delning över både USB-C och HDMI. Alla andra apparater på den andra fordons serien stöder endast HDMI.

2

Om du vill dela skärmen i ett samtal ska du komma åt samtals kontrollerna. Tryck på dela och välj den källa som du vill dela från. Tryck sedan på dela i samtal för att dela till andra deltagare.

1

Anslut den bärbara datorn till HDMI port på din rums enhet med en HDMI kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

Tryck på dela på styrenhetens samtals kontroller. Välj en källa och tryck på dela i samtal.

3

Om du vill sluta dela ska du sluta dela.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI-porten på skrivbordsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

Knacka på Visa dator på enhetens startskärm. Du ser skärmen lokalt. De andra deltagarna kan inte se din skärm ännu.

3

Knacka på Dela. Minimera eller maximera den delade bilden (eller förhandsgranskningen) genom att knacka på knappen Minimera/maximera på skärmen.

4

För att sluta dela knackar du på Sluta dela.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI- eller VGA-porten på rumsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

Välj dela skärm på Touch controllerns Start skärm. Välj en källa och tryck på dela i samtal.

3

Minimera eller maximera den delade bilden genom att välja knappen Minimera/maximera på skärmen.

4

För att sluta dela knackar du på Dela och sedan Sluta dela.