Upplösningsformat större än 1920×1080@60fps kräver användning av höghastighets HDMI kablar. Detta gäller presentationskällor som en dator, dokumentkamera, mediaspelare, whiteboard eller annan enhet.

För garanterad drift bör du använda en HDMI kabel från Cisco eller en Premium-certifierad kabel.

Exempel på rekommenderade Cisco HDMI-kablar:

 • HDMI 1.4b-kompatibel kabel 8 meter - CAB-PRES-2HDMI-GR

 • HDMI 2.0-kabel 1,5 meter, grå - CAB-2HDMI-1.5M-GR

 • HDMI 2.0-kabel 3 meter, grå - CAB-2HDMI-3M-GR

 • Cisco Multi-head kabel 9 meter - CAB-HDMI-MUL4K-9M

 1. Se till att din bärbara dator eller annan presentationskälla är påslagen. Anslut den till enheten Board eller Desk Series med en USB-C- eller HDMI-kabel. Board Pro stöder kabeldelning via både USB-C och HDMI. Alla andra enheter i Board Series stöder endast HDMI.  Om du delar i ett samtal visas ett popup-meddelande om att du är på väg att dela din skärm.

 2. Beroende på enhetens konfiguration måste du trycka på meddelandet för att dela i samtal eller för att avbryta delningen trots allt och avvisa popup-fönstret.

 3. Tryck på Sluta dela för att avsluta delningen när du är klar.

Vilket popup-meddelande du får beror på inställningen för konfigurationen PresentationSelection. Ställ in på:

 • Dela automatiskt. Det finns en nedräkning på 5 sekunder innan skärmen delas automatiskt. Under nedräkningen kan du också trycka på knapparna för att dela i samtal direkt eller avbryta delningen.

 • OnConnect. Tryck på en knapp för att dela i samtal eller stäng popup-fönstret utan att dela.

 • Skrivbord. Tryck på en knapp för att dela i samtal, visa en förhandsgranskning ellerstänga popup-fönstret utan att dela.

 • Manuell. Du får ingen avisering alls. Delningen startar inte förrän du trycker på knappen Dela på enhetens skärm och väljer källan.


När du ansluter källan via kabel utanför ett samtal delas skärmen automatiskt, såvida inte konfigurationen PresentationSelection är inställd på Manuell. I så fall startar inte delningen förrän du trycker på knappen Dela på enhetens skärm och väljer källan.

 1. Se till att din bärbara dator eller annan presentationskälla är påslagen och anslut den till HDMI-porten på rumsenheten med en HDMI kabel.

  Om du delar i ett samtal visas ett popup-meddelande om att du är på väg att dela din skärm.

 2. Beroende på enhetens konfiguration måste du trycka på meddelandet för att dela i samtal eller för att avbryta delningen trots allt och avvisa popup-fönstret.

 3. Tryck på Sluta dela för att avsluta delningen när du är klar.

Vilket popup-meddelande du får beror på inställningen för konfigurationen PresentationSelection. Ställ in på:

 • Dela automatiskt. Det finns en nedräkning på 5 sekunder innan skärmen delas automatiskt. Under nedräkningen kan du också trycka på knapparna för att dela i samtal direkt eller avbryta delningen.

 • OnConnect. Tryck på en knapp för att dela i samtal eller stäng popup-fönstret utan att dela.

 • Skrivbord. Tryck på en knapp för att dela i samtal, visa en förhandsgranskning ellerstänga popup-fönstret utan att dela.

 • Manuell. Du får ingen avisering alls. Delningen startar inte förrän du trycker på knappen Dela på pekkontrollen och väljer källan.


När du ansluter källan via kabel utanför ett samtal delas skärmen automatiskt, såvida inte konfigurationen PresentationSelection är inställd på Manuell. I så fall startar inte delningen förrän du trycker på knappen Dela på pekkontrollen och väljer källan.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI-porten på skrivbordsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

Knacka på Visa dator på enhetens startskärm. Du ser skärmen lokalt. De andra deltagarna kan inte se din skärm ännu.

3

Knacka på Dela. Minimera eller maximera den delade bilden (eller förhandsgranskningen) genom att knacka på knappen Minimera/maximera på skärmen.

4

För att sluta dela knackar du på Sluta dela.

1

Anslut din bärbara dator till HDMI- eller VGA-porten på rumsenheten med en HDMI-kabel. Se till att datorn eller annan presentationskälla är påslagen. Din skärm delas automatiskt. Om du delar när du är i samtal ska du följa stegen nedan.

2

På pekkontrollens startskärm väljer du Dela skärm. Välj en källa och tryck på Dela i samtal.

3

Minimera eller maximera den delade bilden genom att välja knappen Minimera/maximera på skärmen.

4

För att sluta dela knackar du på Dela och sedan Sluta dela.