1

Za pomocą kabla HDMI podłącz laptopa do portu HDMI na dole płyty Cisco Webex Board.


 

Podczas udostępniania wideo możesz przesuwać palcem od dołu ekranu tablicy, aby dostosować głośność.

2

Udostępnianie można zatrzymać, wybierając opcję Zatrzymaj udostępnianie.

1

Podłącz laptopa do portu HDMI lub VGA urządzenia systemu biurowego za pomocą kabla HDMI. Upewnij się, że Twój laptop lub inne źródło prezentacji jest włączone. Twój ekran jest udostępniany automatycznie. Jeśli udostępniasz coś podczas rozmowy, wykonaj kolejne kroki.

2

Na ekranie głównym kontrolera dotykowego wybierz Udostępnij w trakcie połączenia.

3

Zminimalizuj lub zmaksymalizuj udostępniany obraz, wybierając przycisk Minimalizuj/Maksymalizuj na ekranie.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, stuknij Udostępnianie i wybierz opcję Zatrzymaj udostępnianie.


Jak określono poniżej, kroki są nieco inne dla użytkowników Desk Pro.

1

Podłącz laptopa do portu HDMI urządzenia biurkowego za pomocą kabla HDMI. Upewnij się, że Twój laptop lub inne źródło prezentacji jest włączone. Twój ekran jest udostępniany automatycznie. Jeśli udostępniasz coś podczas rozmowy, wykonaj kolejne kroki.

2

Na ekranie głównym urządzenia stuknij Pokaż PC. Ekran zostanie wyświetlony lokalnie. Pozostali uczestnicy nie widzą jeszcze ekranu.

Na urządzeniu Desk Pro stuknij Opcje udostępniania. Aby wyświetlić ekran komputera lokalnie, stuknij Podgląd. Pozostali uczestnicy nie widzą podglądu.

3

Stuknij Udostępnij. Zminimalizuj lub zmaksymalizuj udostępniany obraz (lub podgląd), wybierając przycisk Minimalizuj/Maksymalizuj na ekranie. Podczas aktywnego udostępniania ekranu zobaczysz wokół niego pomarańczową ramkę.

Na urządzeniu Desk Pro stuknij Udostępnij w rozmowie, aby udostępnić ekran komputera.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, stuknij Zatrzymaj udostępnianie.